КУ Сумська ЗОШ 6

Поисковый анализ сайта
^Угору

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія
Головна стрелка Загальна структура методичної роботи стрелка Методичне об’єднання вчителів математики, фізики, астрономії та інформатики

Методичне об’єднання вчителів математики, фізики, астрономії та інформатики
(2017-2018 н.р.)

        Об’єднане методичне об’єднання вчителів математики, фізики, астрономії та інформатики (керівник Штокало О.В.) протягом 2017-2018 навчального року працювало над проблемою: «Розвиток пізнавальних здібностей та критичного мислення учнів у процесі викладання фізико-математичних дисциплін на основі втілення в шкільну практику сучасних технологій і диференційованої системи роботи». Крім того, кожен учитель працював над особистим проблемним питанням, яке вважав важливим у своїй роботі, відповідно класам та віковим категоріям учнів. На засіданнях м/о вчителі знайомили колег з результатами своєї роботи у вигляді повідомлень, доповідей, проводили відкриті уроки, позакласні заходи по предметах. Протягом навчального року було проведено 6 засідань методичних об'єднань (протоколи від 31.08.2017 №4, від 28.09.2017 №5, від 27.10.2017 №6, від 12.01.2018 №1, від 06.04.2018 №2, від 08.06.2018 №3). На засіданнях методичних об’єднань обговорювався зміст нових програм, вивчались методичні рекомендації щодо вивчення математики та інформатики у 9-х класах в умовах впровадження Державних стандартів освіти, нормативні документи (критерії оцінювання навчальних досяг¬нень учнів, вимоги до виконання письмових робіт, методичні рекомендації щодо оформлення класних журналів, положення про державну підсумкову атестацію, нормативні та методичні документи про підготовку учнів до ЗНО, ДПА); проводились огляди науково-методичної літератури, опрацьовувались накази МОН України та накази по школі тощо. Учителі обмі¬нювались досвідом роботи, знайомились із новими педагогічними техноло¬гіями, обговорювали шляхи підвищення ефективності здобуття учнями знань.

        Учителі математики працювали над проблемним питанням «Підвищення якості математичної освіти учнів через реалізацію практич¬ної спрямованості її змісту шляхом раціонального поєднання різноманіт¬них форм і методів навчання». У складі об’єднаного методичного об’єднання працювало 6 учителів математи¬ки, із них мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1 (Хижняк Л.Б.), кваліфікаційну категорію «спеціаліст I категорії» – 2 (Сергієнко С.А., Вода О.І.), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 2 (Капленко А.В., Дубина Т.В.)
        Науково-методична робота вчителів була спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення рівня науково-теоретичної підготовки вчителів.
        Традиційно у грудні 2017 р. учні школи брали участь у всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Кенгуру», із 104 учасників відмінний результат отримали 28 учнів, добрий результат – 31, у березні 2018 р. – у міжнародному інтерактивному математичному конкурсі «Кенгуру» із 143 учасників відмінний результат отримали 10 учнів, добрий – 78.
        У кабінетах математики №132, 223, 134, 135 були систематизовані на-вчальні посібники, дидактичні матеріали, закуплені збірники для роботи в класах із поглибленим вивченням математики та в класах фізико-математичного профілю.
        Учителі інформатики працювали над проблемним питанням «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності та адаптація учнів в умовах впровадження нового Державного стандарту освіти при викладанні інформатики». На кафедрі працювало 4 учителя, з них мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1 (Штокало О.В.), кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 1 (Лушпенко О.І.), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 2 (Подоляк В.Б., Лаштун О.В.) , із них мають педагогічне звання «старший учитель» - 1 (Штокало О.В.).
        Протягом навчального року пройшла чергову атестацію Лушпенко О.І., їй було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
        Досвідом роботи по впровадженню інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес учителі інформатики ділились під час проведення відкритих уроків, тижня математики, фізики та інформатики, методичних заходів міського рівня.
        Досвідом роботи по впровадженню інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес учителі інформатики ділились під час проведення педагогічної ради: Лаштун О.В. висвітлила питання «Про використання вчителями інтернет-ресурсів у підготовці до уроків та для контролю знань учнів» (протокол від 24.01.2018 №1).
        Учні школи традиційно брали участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та інформаційних технологій «Бобер». Із 30 учаників – 7 відмінних та добрих результатів.
        У кабінетах інформатики №232, 233 систематизовані навчальні посібники, дидактичні матеріали, документація оформлена відповідно до вимог, систематично поповнюється добірка матеріалів для комп’ютерного супроводу уроків.
        Учителі фізики працювали над проблемним питанням «Запровадження фізичного експерименту як методу розвитку дослідниць¬ких навичок і пізнавального інтересу учнів». На кафедрі працювали 2 вчите¬ля фізики Артюшенко О.М., яка має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель» та Чех О.Ю., який має категорію «спеціаліст».
        Учні закладу брали участь у всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня». Із 29 учасників – 1 відмінний, 18 добрих результатів.
        У кабінетах фізики №224, 225 систематизовані на¬вчальні посібники, дидактичні матеріали, закуплені збірники для роботи у фізико-математичному класі, поповнювалася добірка матеріалів для комп’ютерного супрово¬ду уроків.
        З метою підвищення інтересу учнів до предметів з 04.12.17 по 08.12.17 року був проведений тиждень математики, фізики та інформатики.
        Завдання, які ставлять учителі кафедри на 2018-2019 н.р.: покращення матеріально-технічної бази кабінетів; підвищення результативності виступу учнів на ІІ, ІІІ етапах всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах; висвітлення власного досвіду в фахових виданнях; упровадження нового Державного стандарту для учнів 10-х класів.

полоска
При використанні матеріалів сайту, посилання на сайт обов'язкове