КУ Сумська ЗОШ 6

Поисковый анализ сайта
^Угору

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія
Головна стрелка Методична робота в закладі освіти стрелка Архів методичної роботи за 2019-2020 н.р.

Архів методичної роботи за 2019-2020 н.р.


Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами
та її організацію у 2019-2020 навчальному році

        Відповідно до плану роботи закладу протягом 2019-2020 н.р. у закладі проводилась певна методична робота. Методична робота – вагома структурна одиниця організації освітнього процесу.
        Методична робота з педагогами закладу реалізувалася відповідно до чинних нормативних документів: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента: «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказу по закладувід 09.09.2019 №364 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р.» тощо.
        Методична робота – цілісна система дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу всього педагогічного колективу, досягнення позитивних результатів освітнього процесу.
        Основними завданнями методичної роботи в закладі були:

 • створення цілісної системи методичної роботи, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду, спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу закладу;
 • вивчення нормативно-правових та інструктивно-методичних документів про заклад освіти;
 • підвищення рівня управлінської діяльності, загальної культури педагогічного колективу;
 • дослідження рівня ефективності застосування індивідуальної, групової та колективної форми організації методичної роботи;
 • систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін;
 • вивчення, узагальнення, упровадження, популяризація передового педагогічного досвіду;
 • здійснення психолого-діагностичного супроводу методичної роботи з педагогічними кадрами;
 • керівництво роботою методичних підрозділів та координація їхньої діяльності;
 • активне впровадження й використання досягнень, рекомендацій психолого-педагогічної науки;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • залучення педагогів до методичної та дослідницької роботи;
 • удосконалення освітнього процесу шляхом диференціації, індивідуалізації навчання, упровадження нових педагогічних технологій;
 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;
 • зміцнення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення навчальних кабінетів;
 • аналіз стану викладання предметів та курсів за вибором;
 • удосконалення роботи зі здібними та обдарованими учнями;
 • координація змісту й організаційних форм методичної роботи навчального закладу;
 • надання методичної допомоги молодим учителям, учителям-стажистам;
 • підвищення ефективності та результативності освітнього процесу.

        Усім процесом методичної роботи в закалді керувала Методична рада на чолі з директором Новик Л.В. Методична рада мала на меті координацію методичної роботи, розгляд та затвердження основних питань роботи закладу, визначення змісту навчальних програм і планів, координацію роботи методичних об’єднань, творчих груп, постійнодіючих семінарів. Протягом 2019-2020 навчального року в закладі було сплановано та проведено, враховуючи Положення та методичні рекомендації, розроблені Інформаційно-методичним центром, 5 засідань Методичної ради: «Аналіз методичної роботи за минулий рік та завдання на 2019-2020 н.р.» (протокол №1 від 06.09.2019), «Затвердження плану роботи щодо виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей освітнього закладу на 2019-2020 н.р.» (протокол №2 від 30.09.2019), «Розгляд і погодження матеріалів учителів освітнього закладу на участь у міських конкурсах «Територія творчості», «Учитель року – 2020» (протокол №3 від 07.11.2019), «Спільне засідання Методичної ради та атестаційної комісії: декада педагогічної майстерності вчителів, які атестуються, творчий звіт» (протокол №4 від 04.03.2020), «Підсумкова Методична рада: звіт керівників методичних об’єднань про роботу над методичною проблемою» (протокол №5 від 01.06.2020).
        Педагогічний колектив закладу в 2019-2020 н.р. п’ятий рік працював над методичною проблемою «Упровадження у навчально-виховний процес компетентнісного і діяльнісного підходів як умова творчого розвитку особистості вчителя та учня в інформаційному освітньому середовищі». Результати проведеної роботи відображено у звітах про роботу методичних обєднань, друкованих роботах педагогів у фахових виданнях, на електронних ресурсах: 26 учителі надрукували 52 уроки, заходи, статті із предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану (дехто має більше 4 друкованих робіт).
        Методична робота з педагогічними працівниками в закладі реалізовувалась як через традиційні (колективні, індивідуальні, групові), так і нетрадиційні (презентації, ділові ігри, творчі звіти, портфоліо тощо) форми її організації.
        У школі у 2019-2020 н.р. було створено та працювало 9 методичних об’єднань:

№ з/п
Методичні об’єднання
Керівники
1
Української мови та літератури, зарубіжної літератури Богословська О.Б.
2
Математики, фізики, інформатики, астрономії Штокало О.В.
3
Суспільно-гуманітарних дисциплін Калашник Т.О.
4
Природничого циклу Куценко С.Ю.
5
Англійської мови Мусатова О.О.
6
Художньо-естетичного циклу Бага Т.Ю.
7
Фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни» Шабаліна С.Б.
8
Початкової школи Сугар О.В.
9
Класних керівників Павленко А.С.

        Крім того, створені творчі групи, динамічні групи, семінари-практикуми:
№ з/п
Назва
Керівники
1
Динамічна група вчителів початкових класів Бабенко Л.М.
2
Школа взаємонавчання вчителів школи І ступеня Сивоконь Л.М.
3
Семінар-практикум із української мови Богословська О.Б.
4
Творча лабораторія вчителів історії Власов В.М.

        Методична робота у закладі була направлена на реалізацію методичної проблеми через підвищення фахового рівня вчителів, вивчення передового педагогічного досвіду, підвищення якісного складу педагогічного колективу, на активізацію роботи з обдарованими учнями.
        Станом на кінець 2019-2020 н.р. освітній заклад на 100% укомплектований педагогічними працівниками. У школі працювало 78 педагогічних працівників, із них мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 41 учитель, кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 7, кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 13, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 17, педагогічне звання «учитель-методист» – 2, педагогічне звання «старший учитель» – 23, учителів, які мають державні нагороди та відзнаки – 3. Середній вік педагогів становив 41 рік.
        Методична робота сприяла підвищенню кваліфікації вчителів. Так, протягом навчального року пройшли чергову атестацію 19 учителів, було встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 3 учителям, «спеціаліст вищої категорії» – 6; підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 10, підтверджено педагогічне звання «старший учитель» – 8, присвоєно педагогічне звання «старший учитель» – 3.
        Курсову перепідготовку при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти протягом 2019-2020 навчального року пройшли 18 учителів. Звіти вчителів, які пройшли курсову перепідготовку, заслуховувалися на засіданнях методичних об’єднань протягом навчального року. Крім того педагоги закладу підвищували кваліфікацію на онлайн вебінарах, тренінгах тощо.
        Відповідно до наказу МОН України від 16.03.2020 №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», наказів по закладу освіти від 17.03.2020 №124 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в закладі освіти», від 17.03.2020 №125 «Про запровадження дистанційної роботи» в закладі було організовано дистанційне навчання з 12.03.2020р по 29.05.2020р.
        Для забезпечення дистанційного навчання учнів педагогами закладу використовувалися:

 • навчальна та методична літературу з предметів, рекомендована МОН, зазначена в «Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України», що розміщений на офіційних сайтах Міністерства, Інституту модернізації змісту освіти;
 • різні освітні веб-ресурси (блоги, соціальні мережі, електронна пошта, веб-ресурс закладу освіти тощо), онлайн-платформа Google-сервісу (Classroom) мультимедійні матеріали, навчальні відеофільми, відео- та аудіозаписи уроків, семінарів тощо; інтерактивні вправи, «віртуальні дошки» та ін.;
 • для спілкування в реальному часі, педагогами використовувалися можливості скайп-зв’язку, ZOOM, Viber як для проведення навчальних занять, так і надання окремих консультацій.

        Базою навчального матеріалу, який опановували учні під час дистанційного навчання, бути підручники, робочі зошити (якщо вони використовувалися вчителем), авторські матеріали та матеріали інших педагогів, які вчителі закладу підбирали на сайтах: naurok.com.ua, osvitoria.media, metod-bank.com.ua, learningapps.org, www.classtime.com, prosvitcenter.org, virtualschool.org.ua, disted.edu.vn.ua тощо, та матеріали проєкту «Всеукраїнська школа онлайн» – уроки з 11 предметів якої за чітким розкладом транслювали українські телеканали та YouTube Міністерства освіти і науки.
        За неможливості організації онлайн занять педагоги організовували асинхронне дистанційне навчання. Для цього посилання на навчальні матеріали або ж самі навчальні матеріали й завдання для самостійного опрацювання розміщуювалися та надсилалися учням за допомогою інтернет-ресурсів (електронна пошта, телеграм-канал, група у фейсбуці, вайбері тощо). Визначався час на опрацювання матеріалу і виконання завдань та спосіб його надсилання вчителеві. Після перевірки завдань обов’язковою була організація зворотного зв’язку – короткий коментар щодо якості та повноти виконання завдання та досягнення цілей навчання або обговорення учнівської роботи в онлайн режимі, при цьому передбачалось надання можливості учням, за потреби, доопрацювати навчальний матеріал для покращення результатів освітньої діяльності. Окрім того, учням пропонувалась можливість повправлятися у розв’язуванні тестових завдань з метою самостійної перевірки рівня розвитку предметних компетентностей.
        Оцінювання навчальних досягнень учнів педагогами здійснювалось на основі самостійно виконаних учнями завдань у різних видах діяльності відповідно до показників успішності, визначених освітньою програмою.
        Протягом 2019-2020 н.р. заклад освіти працював за багатьма напрямами методичної роботи.
        Школа входить до мережі закладів освіти м.Суми, які здійснюють експериментальну роботу всеукраїнського рівня:
        Упровадження науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп»

 • Науковий керівник, консультант - Таранік-Ткачук Катерина Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України
 • Учителі закладу - Капленко А.О., учитель зарубіжної літератури; Павленко А.С., учитель української мови та літератури
 • Нормативний документ - наказ Міністерства освіти і науки України від 04.03.2016 №215 «Про проведення всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп», наказ управління освіти і науки Сумської міської ради від 25.05.2016 №526 «Про участь у всеукраїнському експерименті з упровадження науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп»
 • Термін - 2016-2020
        Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти («На крилах успіху»)»
 • Науковий керівник, консультант - Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, доктор педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України, завідувач відділу початкової освіти
 • Учителі закладу - Самойленко Л.В., учитель початкових класів; 2-Г клас
 • Нормативний документ - наказ МОН України від 19.08.2017 №1204 «Про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу та розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Київської, Дніпропетровської та Чернігівської областей»
 • Термін - 2017-2020
        У закладі освіти реалізується напрям інноваційної діяльності «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» (міський координатор методист ІМЦ Голобородько Н.В., шкільний координатор – учитель предмета «Основи здоров’я» Радченко Л.П.).
        Учителі закладу протягом 2019-2020 н.р. брали участь у міжнародних, всеукраїнських, міських проектах:
        навчальні проекти:
 • у Всеукраїнському проєкті «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів», який популяризує здоровий спосіб життя, здорове харчування;
 • учитель початкових класів Самойленко Лілія Вікторівна із 2018 року бере участь у міжнародному проекті «Матіфік в Україні»;
 • учитель інформатики Штокало Оксана Вікторівна із 2016 року бере участь у проекті в рамках реалізації Європейського проекту «Європейські освітні ініціативи» з надання сучасної IT-освіти у закладах освіти; координатор міського освітнього проекту «Стань ІТ-шником»;
 • учителі початкових класів, предмета «Основи здоров’я» третій рік поспіль упроваджують Всеукраїнський проект «Вчимося жити разом»
 • учителі початкових класів Решетниченко С.О. та хімії Радченко Л.П. 01.10.2019 р. взяли участь у 4 Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Арт-терапевтичні технології у здоров'язбережувальній діяльності сучасних закладів освіти» на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
 • 08.10.2019 р. по 08.11.2019 р. освітній заклад брав участь у Всеукраїнському молодіжному проєкті – Хештег-Марафон;
 • з травня 2019 р. заклад освіти обрано МОН України для участі у міжнародному проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»;
 • учитель Калашник Т.О. взяла участь 17 вересня 2019 року усемінарі-тренінгу, присвяченому питанням інфомедійної грамотності на базі Конгрес-центру СумДУ у межах реалізації проекту «Освіта впродовж життя»;
 • 10 березня 2020 року заклад освіти долучився до проєкту «Care and Share» за підтримки Центру Євроініціатив та іноземних.

        виховні проекти:

 • заклад четвертий рік поспіль бере активну участь у проекті «Добро жменями» БО «Благодійний фонд ОВЕС» щодо збору пластикових кришечок для надання допомоги для протезування воїнів АТО;
 • участь представників учнівського самоврядування у Всеукраїнській Школі громадянської і волонтерської участі й патріотичного виховання «Агенти змін», що проводиться у рамках реалізації проекту НЦ «Мала Академія Наук України» спільно з молодіжною ініціативою «Серце в долоньках», Благодійною фундацією «Агенти змін» і Центром «Ейдос» (учениця 10-Б класу Дяденко Олександра, керівник – педагог-організатор Гончаренко Вікторія Володимирівна);
 • у рамках Всеукраїнського проекту на платформі державної служби зайнятості «Моя професія: консультаційна мережа» учні 9-11 класів пройшли он-лайн тестування;
 • участь учнів 1-11-х класів у Всеукраїнській благодійній акції «HappyМяу для Мурчика», результати якої висвітлено на сайті благодійного фонду допомоги безпритульним тваринам HappyPaw (http://happypaw.ua);
 • 13.11.2019 р. заклад освіти за підсумками участі (04.10.2019 р.) у встановленні нового рекорду України «Найбільша кількість уроків добра» отримав 4 пригодницькі настільні гри від «Happy Paw» та ТМ «Purina».

        Підвищували фахову майстерність, відвідуючи обласні, міські семінари, конференції, вебінари протягом 2019-2020 н.р.:

 • 17.12.2019р. Новик Людмила Вікторівна, керівник закладу, пройшла тренінг на тему «Шкільна освіта в умовах індустрії 4.0: конструювання успішного майбутнього»;
 • 15.02.2020р. Новик Людмила Вікторівна, керівник закладу, брала участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» на базі СДПУ ім.А.С.Макаренка;
 • 05.12.2019 класоводи 1-х класів Шерстюк Г.І., Васюкова С.М., Світенко Г.М., Решетниченко С.О., Карпенко Л.І. взяли участь у тренінгу за методикою Lego Foundation на базі КУ Сумської СШ №30 «Унікум»;
 • 19.02.2020 р. учителі української мови та літератури Богословська О.Б., Кравченко В.М., Лопатка К.М., учителі початкових класів Саєнко А.В., Самойленко Л.В. брали участь у засіданні відкритого клубу «Мова: стосується кожного» на базі КУ Сумської СШ №2. Учителі обговорили нову редакцію Українського правопису, виконали завдання квесту «Лабіринти мови», за допомогою сучасних прийомів перевірили знання нового правопису;
 • 19.11.2019 р. учитель початкової школи Карпенко Л.І. взяла участь у науково-методичному семінарі в СДПУ «Українські освітні технології – українській школі»;
 • 01.06.2020 р. учитель початкової школи Самойленко Л.В. – участь в EdCampUkraine «онлайн – толока EdCampUkraine: для розуму і серця!» (підсумки навчального року і завдання на літо) ;
 • 13.12.19 р. заступник директора з НВР Васюкова С.М. – Тренінг «Інтегровані технології в освітньому процесі НУШ» на базі ІМЦ;
 • 20.12.2019р. заступник директора з НВР Співак Т.В., пройшла тренінг на тему «Дитина з ментальними розладами в класі, взаємодія, підтримка у навчанні»;
 • 21-22.08.2019 р. на базі СОІППО учитель історії Калашник Т,О., брала участь у тренінгу «Викладання інфо-медійної грамотності на уроках історії України і всесвітньої історії» (у рамках реалізації проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», проведених за сприяння Міністерства освіти і науки України, Академії української преси, посольства Великої Британії в Україні та IREX (Рада міжнародних досліджень та обмінів);
 • 30.10.2019 р., учитель історії Калашник Т.О., у рамках міського проекту «Методичні мости – шляхи до співпраці» відвідала Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», музей «Пам’яті єврейського народу та Голокосту в Україні», першиий в Україні музею АТО, музею петриківського розпису у м.Дніпро;
 • 10.10.2019 р. на базі КУ ССШ № 10 та 23.10. 2019 р. на базі ІМЦ Калашник Т.О. участь брала участь у засіданнях Школи педагогічної майстерності для учасників І туру першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020»;
 • 24. 10. 2019 р. Капленко А.О., учитель зарубіжної літератури на базі СДПУ ім. А.С. Макаренко приймала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника»; 5. 12. 2019р. на базі гімназії № 1 – участь у роботі Педагогічної студії «Інноваційні підходи до викладання мови та літератури; 14.05.2020 року – онлайн – участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі європейський та національний досвід»;
 • 19.11.2019 р. Колотило О.В., учитель української мови та літератури була учасником відкритої зустрічі під час проведення акредитаційної експертизи Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.
 • 11.04.2020 р. Богословська О.Б. – онлайн-участь у Всеукраїнській інтернет-конференції «Мислення логічне, креативне, критичне».

        Учителі закладу ділилися досвідом інноваційної діяльності під час проведення міських методичних заходів на базі освітнього закладу:

 • 17.12.2019 р. на базі освітнього закладу відбулася методична рада з координаційної роботи шкільних музеїв за участі методиста ІМЦ Тиченко І.В., заступника директора з ВР Сумської спеціальної школи Калініченко Н.Г. Під час заходу учениця 9-А класу, екскурсовод громадського музею Капоріна Катерина, провела віртуальну екскурсію «Музей бойової слави СКД». Керівник музею Калашник Т.О. запропонувала присутнім інтерактивне заняття з використанням авторського лото «Видатні діячі Сумщини», познайомила з електронною версією цієї гри, розміщеної на персональному сайті (https://ktateahis.jimdofree.com/);
 • 19.02.2020 відбулася зустріч євроклубів КУ Сумської ЗОШ №6 та КУ Сумської СШ №1, присвячена Всесвітньому дню спонтанної доброти. До заходу долучився волонтер Eugenio Montalti та запропонував учасникам зустрічі вирішити ряд проблемних ситуацій. Завершилася зустріч обміном скриньок доброти та чаюванням (керівник євроклубу закладу «Імпульс» Тутова І.В.)

        Учителі закладу презентували свій досвід і на базі інших освітніх закладів:

 • 22.02.2020 р. учителі англійської мови Афанасенко Т.В., Мусатова О.О. стали учасниками Міжнародного проєкту «Teacher Camp Excite» за темою «Впровадження інноваційних технологій в класі», який було проведено на базі КУ Сумської СШ №2 за участі волонтерів Корпусу Миру та представників Центру Європейських ініціатив. Учителі взяли участь у проведенні творчої майстерні «Анти-булінг», де поділилися своїми напрацюваннями. Під час майстер-класу «Планування уроку» педагоги закладу запропонували власні моделі структури уроку;
 • 02.03.2020 р. учителі української мови та літератури Богословська О.Б., Павленко А.С., Колотило О.В. брали участь у діловій грі «Я роблю так» на базі Сумської ЗОШ №15. Учителі презентували власні методичні прийоми, що забезпечують ефективне вирішення освітніх завдань, ділились педагогічним досвідом з колегами міста;
 • 10.01.2020 р. учитель початкової школи Самойленко Л.В. презентувала власні напрацювання на Міському методичному об’єднання початкових класів з доповіддю на тему «Stemосвіта в початковій школі»;
 • 22.08.2019 р. Капленко А.О. – виступ на засіданні міському МО «Огляд методичних рекомендацій щодо викладання зарубіжної літератури та мов національних меншин у закладах загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році»;
 • 24-25.10.2019 р. Кравченко В.М. презентувала власний досвід з теми «Формування орфографічної грамотності учнів на уроках української мови» // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника»на базі СДПУ імені А.С. Макаренка;
 • 24-25.10.2019 р. Лопатка К.М.. презентувала власний досвід з теми «Використання ігрових прийомів на уроках української мови» // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника», на базі СДПУ імені А.С. Макаренка.

        Протягом 2019-2020 н.р. учителі закладу брали участь у конкурсах фахової майстерності.
        Учитель історії Калашник Т.О. брала участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року - 2020» у номінації «Історія» у міському етапі – посіла І місце, та є лауреатом другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020».
        У міському конкурсі педагогічної майстерності «Територія творчості» у номінації «Майстер-клас із використання інноваційних педагогічних технологій» брали участь Куценко С.Ю. із темою майстер-класу «Використання УКТ навчання в процесі викладання хімії, як один із засобів розвитку творчої особистості учня», Бабенко Л.М. – «Нестандартні форми роботи на уроках як засіб формування комунікативної компетентності учнів початкової школи», Радченко Л.П. – «Створення міні-проектів (робота в малих групах)»; у номінації «Презентація досвіду з використання інноваційних педагогічних технологій» брали участь 4 учителі: Бага Т.Ю. із темою презентації досвіду «Чарівний дизайнер», Лопатка К.М. – «Навчальна гра як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів на уроках української мови», Геращенко Т.М. – «Використання кейс-технологійна уроках математики в початковій школі», Баклай Л.В. – «Формування предметної компетентності учнів на уроках біології як умова творчого розвитку особистості учня в інформаційному середовищі».
        Учитель української мови та літератури Колотило О.В. була учасником Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник», проєкту «Соняшник-учитель» 16.10.2019р.
        Протягом навчального року в закладі були проведені всеукраїнські акції:

 • всеукраїнська благодійна акція «Добро жменями» БО «Благодійний фонд ОВЕС» (збір пластика для допомоги у протезуванні військовослужбовців) протягом 2019-2020 н.р.;
 • всеукраїнська благодійна акція «Подарунок для пухнастика» (06.02.2020 р.).

        Протягом 2018-2019 н.р. на базі освітнього закладу були проведені міські заходи:

 • 10.10.2019 – відбірковий етап міського конкурсу «Територія творчості» у номінаціях «Географія, основи здоров’я»;
 • з 11.11.2019 по 14.11.2019 року - конкурсні випробування та робота членів журі І туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Зарубіжна література»;
 • 27.02.2020 – семінар-навчання для вчителів, які будуть зайняті в якості старших інструкторів на ЗНО-2020;
 • 04.03.2020 р. – майстер-клас, під час проведення якого Калашник Т.О запропонувала увазі присутніх колег прийоми: «Здивуй» і «Чорний ящик», що сприяє створенню атмосфери зацікавленості навчальним матеріалом на уроці; «Кроссенс» – розвитку логічного мислення, креативності; «Історичне рівняння» – формуванню інформаційної і математичної компетентностей; завдання «Тести», «Класифікація», «Знайди пару», створені за допомогою онлайнового сервісу Learning Apps.org

        Учителі закладу беруть активну участь у методичній роботі на рівні міста, працюють у міських творчих групах над дослідженням різних аспектів упровадження інноваційних освітніх технологій в освітній процес. Входять до складу міських творчих груп учителі Капленко А.О., Колотило О.В., Власов В.М., Калашник Т.О. та інші.
        Колотило О. В., Лопатка К.М., Павленко А.С., Богословська О.Б., Бондар Т.Л. – учителі української мови й літератури, Капленко А.О. – учитель зарубіжної літератури – протягом квітня-травня 2020 р. працювали у творчій групі учителів міста з підготовки конспектів для дистанційного навчання.
        У системі використовують хмарні та інші сучасні технології вчителі закладу:

 • учителі географії, біології Новик Л.В., Іваненко-Гребець Л.П., Співак Т.В., Баклай Л.В.;
 • учителі історії Акименко О.А., Калашник Т.О., Власов В.М.;
 • учителі інформатики, фізики, математики Штокало О.В., Калько О.М., Омельченко Т.В., Подоляк В.Б., Артюшенко О.М.;
 • учитель зарубіжної літератури Капленко А.О.;
 • учителі української мови та літератури Павленко А.С., Колотило О.В., Богословська О.Б., Бондар Т.Л.;
 • учителі початкових класів Самойленко Л.В., Шерстюк Г.І., Васюкова С.М., Лиштван О.А., Заіченко О.Л.;
 • педагог-організатор Гончаренко В.В.;
 • практичний психолог Головач І.А.;
 • соціальний педагог Шкут О.С. та інші.

        Протягом 2019-2020 н.р. учителі закладу були залучені методистами ІМЦ та СОІППО для роботи в складі журі олімпіад та конкурсів. Так, членами журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад були Богословська О.Б., Хижняк Л.Б., Сергієнко С.А., Штокало О.В., Власов В.М., Артюшенко О.М., Іваненко-Гребець Л.П., Співак Т.В., Афанасенко Т.В., Рудень І.І., Радченко Л.П., Куценко С.Ю; ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад були Радченко Л.П., Капленко А.О.; Самойленко Л.В., – член журі міського етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»; Бондар Т.Л., Фіалковська Т.І., – член журі ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка, обласного етапу конкурсу імені П.Яцика.
        У 2019-2020 н.р. учителі закладу проводили відповідну роботу з обдарованими учнями з предметів. Так, за результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 10 учнів (24%) зайняли призові місця, що на 50% більше ніж минулого навчального року.
        Усього за підсумками 2019-2020 н.р. більше 136 учнів стали переможцями конкурсів інтелектуального, виховного, спортивного спрямування.
        Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. Методичний кабінет забезпечений комп’ютером, який підключений до локальної системи мережі Інтернет, оснащений мультимедійним проектором та екраном. У кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок, атестаційні матеріали, портфоліо на кожного педагога, електронний банк презентацій творчих звітів, напрацювання з методичної проблеми тощо. Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.
        Проаналізовано роботу кожного методичного об’єднання вчителів-предметників за підсумками навчального року. Усі засідання м/о оформлені відповідними протоколами.

        Ураховуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що методична робота, яка проводиться в освітньому закладі з педагогічними працівниками, є задовільною.

полоска
Фотографії та відеоматеріали розміщено за згодою батьків
При використанні матеріалів сайту, посилання на сайт обов'язкове