КУ Сумська ЗОШ 6

Поисковый анализ сайта
^Угору

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія
Головна стрелка Методична робота в закладі освіти стрелка Архів методичної роботи за 2020-2021 н.р.

Архів методичної роботи за 2020-2021 н.р.


Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами
та її організацію у 2020-2021 навчальному році

        Дивись наказ від 03.09.2020 №254 «Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році».

        У 2020-2021 н.р. педагогічний колектив розпочав роботу над методичною проблемою «Формування компетентної особистості шляхом створення інноваційно-освітнього простору в контексті вимог сучасної школи».        02.03.2021 р. для підвищення компетентності педагогів в організації дистанційного навчання в рамках роботи школи педагогічної взаємодопомоги «Інструменти та електронні ресурси для організації дистанційного навчання» в закладі проведено засідання «Засоби оцінювання в умовах дистанційного навчання».
        Про застосунки для онлайн-опитування (теоретичний та практичний аспекти) доповіла Тутова І.В., яка окреслила функціонал різних платформ для онлайн-опитування та наголосила на тому, що вчителю потрібно визначитися, які платформи будуть доречні в роботі з різними віковими категоріями дітей. Педагоги розділилися для практичної роботи на дві секції та мали змогу попрактикуватися у створенні різних видів опитування. Секція 1 ознайомилася з інструментами для онлайн тестування та опитування: освітніми платформами Kahoot, На Урок, (Тутова І.В, ділова гра). Секція 2 розглянула практичні питання створення інтерактивних завдань на LearningApps (Колотило О.В., майстер-клас) та застосування Гугл-форми як одного з елементів оцінювання навчальних досягнень учнів під час дистанційної роботи (Афанасенко Т.В, воркшоп). Усі педагоги відзначили корисність такої співпраці та доцільність практичного аспекту вивчення даних питань.
        Докладніше

        23.02.2021 р. відбувся майстер-клас Штокало О.В. «Створення освітніх ресурсів (Google-сайту, блогу) як форми презентації педагогічної діяльності вчителя». На цьому заході педагоги навчилися створювати шаблон сайту-портфоліо, заповнювати його власним освітнім контентом, опубліковувати власний сайт. Презентація досвіду створення власного сайту Штокало О.В. була дуже цікавою, а навички, здобуті у співпраці, – корисними та дієвими.
        Докладніше


        15.02.2021 втретє вчителі закладу запросили колег до педагогічної майстерні «Компетентнісний підхід до уроку. Методичний інструментарій сучасного вчителя. Модуль 3». Девізом цього зібрання стали слова: «Учити по-старому не можна, навчати по-іншому!» Педагоги обговорювали питання щодо формування культурної та інформаційно-комунікаційної компетентностей, наголошуючи, що культурна особистість в інформаційному просторі - це бренд майбутньої освіти.
        Шкут О.С. розкрила сутність культурної компетентності, звернула увагу на формування емоційного інтелекту в учнів. Олена Сергіївна зазначила, що емоційним інтелектом володіє людина, яка вміє сприймати власні емоції, керувати своєю поведінкою під час тих чи інших емоцій, розуміти, які емоції відчувають інші люди, використовувати знання про свої та чужі емоції для міжособистісного спілкування. Шкут О.С. провела майстер-клас «Прийом «Фантом» як засіб розвитку емоційного інтелекту». Учасники заходу дізналися про тісний взаємозв’язок між думками, емоціями й тілесними проявами, підвищили рівень емоційного самоусвідомлення, ознайомилися з технікою ідентифікації емоцій.
        Штокало О.В. поділилася власним досвідом використання краєзнавчого матеріалу на уроках інформатики з метою формування культурної компетентності та показала, як за допомогою прийомів «Бути в темі», «Обери категорію» та «Інтерактивна карта» створювати власні відео, презентації, присвячені рідному місту, видатним діячам Сумщини.
        Ігрові форми роботи як засіб формування культурної компетентності в умовах НУШ продемонструвала Андрухова В.В. Педагог зацікавила всіх казкою, показала присутнім, що саме через казку виховується культурно обізнана особистість. Інсценізація казки «Курочка Ряба» на новий лад підняла всім настрій і практично довела, що гра виконує важливу виховну, соціалізуючу функції, формуючи типові навички поведінки та систему цінностей учня.

        Бондар Т.Л. доповіла про інформаційно-комунікаційну компетентність як засіб партнерської взаємодії вчителя та учня. Тетяна Леонідівна окреслила задачі вчителя та завдання учня, наголосивши, що в будь-якій справі потрібна взаємодія й спільна мета: навчитися працювати з великою кількістю інформації. Доповідачка провела майстер-клас «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності на уроках української мови та літератури під час роботи з медіатекстами». Педагог представила прийом «Сходинки до прекрасного», за допомогою якого можна навчати ефективно працювати з різними джерелами інформації, розвивати вміння самостійно обробляти інформацію, аналізувати, критично ставитися до повідомленого, узагальнювати, формулювати власну думку, формувати вміння практично реалізовувати здобуті знання, сприяти вихованню естетичних смаків. Учасники семінару працювали з матеріалом про дендропарк “Софіївка”, вчилися розрізняти правдиву та фейкову інфомацію, а також створювати власний рекламний продукт.
        Про використання ментальних карт та QR-кодів як засобу розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності на уроках фізики розповіла Лісниченко Я.В., яка провела ділову гру «Я роблю так», презентувавши прийом «Інтерактивний плакат» під час вивчення теми: «Узаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна». Яна Вікторівна наголосила, що використання інтерактивного плакату дає змогу в стислій, вербально-образній формі глибоко й міцно засвоювати навчальний матеріал, тому використовувати цей прийом можна на різних етапах уроку під час вивчення всіх навчальних предметів.
        Прийом «Портфель інформації» як засіб формування інформаційно-комунікаційної компетентності на уроках математики продемонструвала Пятаченко Л.М. Педагог окреслила мету й задачі використання прийому та довела, що різні мобільні застосунки можна використовувати як джерело інформації для розв’язання текстових задач .
        Педагоги дійшли висновку, що потрібно сприяти всебічному розвитку здібностей учнів через використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
        Докладніше
        09.02.2021 р. у рамках роботи «Школи педагогічної взаємодопомоги» Штокало О.В. провела майстер-клас «Створення освітніх ресурсів (Google–сайту, блогу) як форми презентації педагогічної діяльності вчителя». Педагоги отримали практичні навички опанування Google-застосунку: навчилися створювати сайт-портфоліо на Google-сайті, обирати логотип, шаблон оформлення, розробляти сторінки сайту, систему навігації (меню), заповнювати сторінки контентом, публікувати сайт. Захід досягнув своєї мети – формування цифрової компетентності педагогів щодо створення персональних веб-ресурсів.
        Докладніше


        02.02.2021 творчі вчителі закладу запросили колег до педагогічної майстерні «Компетентнісний підхід до уроку. Методичний інструментарій сучасного вчителя. Модуль 2», девізом якої стали слова: «Підхід до уроку реформувати, не можна залишити, як є!». Педагоги закладу обговорювали питання формування громадянської та соціальної компетентностей, підприємливості та фінансової грамотності.
        Землянко О.В. провела майстер-клас «Використання прийому «Дидактична вікторина» для формування громадянської та соціальної компетентностей на уроках української мови та літератури». Педагог презентувала цей прийом як засіб розвитку мотивації учнів до шанування українських традицій, історії, культури, мови.
        Калько О.М. розповіла, як за допомогою елементів народного декоративного українського мистецтва можна впливати на формування світогляду учнів в процесі виконання практичних вправ у комп’ютерному класі, запропонувала колегам практичну роботу по рішенню компетентнісних задач при створенні українського орнаменту.
        Воркшоп «Формування громадянської компетентності через організацію роботи учнівського самоврядування» провели практичний психолог закладу Головач І.А. та педагог-організатор Гончаренко В.В., запросивши вчителів на засідання «Школи лідерства». Вчителі складали “кейс майбутнього лідера”, така робота розширила уявлення про лідерство, активізувала вміння визначати та розвивати лідерські якості, необхідні для досягнення успіху.
        У другій частині семінару говорили про особливості формування підприємливості та фінансової грамотності. Усик С.Л. провела дидактичну гру «Бажання та потреби», яка дозволяє вчителю формувати вміння дітей розподіляти бажання та потреби людини, закріпити елементарні економічні уявлення дитини, розвивати мислення, увагу, виховувати ощадливість, розумне ставлення до своїх бажань і потреб.
        Борзаниця Ю.Г. презентувала ділову гру «Бюджет сім’ї», яку використовує як засіб формування підприємливості та фінансової грамотності на уроках математики в початковій школі. Учасники семінару навчилися заощаджувати та планувати сімейний бюджет, складати список продуктів для потреб сім’ї, управляти власними коштами, відтворювати набуті знання у нестандартних життєвих ситуаціях.
        Продовжила тему використання ділової гри на уроках математики в старшій школі Хижняк Л.Б., продемонструвавши прийоми рішення прикладних задач на уроках алгебри в11 класі.
        Омельченко Т.В. презентувала проєкт, який учні створюють за допомогою програмного середовища Lazarus. Учасникам семінару випала можливість перевірити своє економічне мислення при створенні власного депозиту на онлайн-сервісах реальних банків.
        Педагоги дійшли висновку, що розвиток ключових компетентностей робить особистість спроможною орієнтуватися в сучасному суспільстві, формує здатність швидко реагувати на запити часу.
        Докладніше        26.01.2021 відбувся семінар-практикум «Компетентнісний підхід до уроку. Методичний інструментарій сучасного вчителя. Модуль 1». Педагогами закладу були розглянуті основи побудови сучасного уроку, зорієнтованого на реалізацію компетентнісного підходу в навчанні. Зокрема вчителі зупинилися на поняттях «компетенція та компетентність», визначали основні складові компетентності, структурували урок згідно з вимогами, ділилися досвідом власної діяльності. Лопатка К.М. провела майстер-клас «Використання прийому «Злива ідей» для формування екологічної компетентності на уроках української мови та літератури», Черевко А.Л. продемонструвала асоціативний прийом «Малюємо текстом» як спонукання до вивчення екологічної теми на уроках англійської мови, Решетніченко С.О. презентувала прийом «Ялинка» як засіб формування екологічної компетентності молодших школярів.

        У другій частині семінару обговорювали питання формування математичної компетентності на уроках гуманітарного та природничого циклів. Фіалковська Т.І. провела майстер-клас «Література ? Математика, або як розвивати математичну компетентність на уроках української мови та літератури», Світенко Г.М. розповіла про використання прийому «Кольорові пірамідки» для формування математичної компетентності в учнів початкової школи на уроках «Я досліджую світ», Абрамчук І.М. поділилася досвідом використання LEGO на заняттях в початковій школі.
        Учасники семінару дійшли висновку, що сучасний урок є скарбницею, творчою майстернею вчителя та учнів.
        Докладніше
        Анатований каталог публікацій педагогічних працівників (2020 рік)

        Наказ від 31.05.2021 №125 «Про підсумки організації методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році».

Архів методичної роботи

полоска
Фотографії та відеоматеріали розміщено за згодою батьків
При використанні матеріалів сайту, посилання на сайт обов'язкове