КУ Сумська ЗОШ 6

Поисковый анализ сайта
^Угору

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія
Головна стрелка Загальна структура методичної роботи стрелка Методичне об’єднання вчителів зарубіжної літератури

Методичне об’єднання вчителів зарубіжної літератури
(2017-2018 н.р.)

        У 2017-2018 н.р. методичне об'єднання вчителів зарубіжної літератури (кер. Капленко А.О.) працювало над проблемою «Упровадження інноваційних технологій у практику викладання зарубіжної літератури з метою формування духовного світу особистості дитини, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів». Під час роботи над проблемою, яку вивчали четвертий рік, учителі відвідували уроки колег міста та школи, брали участь у роботі міських та всеукраїнських майстер-класів.

        На кафедрі працювало 3 учителя, із яких всі 3 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (Лодяной В.М., Брихунець Г.М., Капленко А.О.) педагогічне звання «учитель-методист» – 1 (Лодяной В.М.), педагогічне звання «старший учитель» – 2 (Брихунець Г.М., Капленко А.О.).
        Були встановлені такі напрямки роботи методичного об’єднання: організація обміну досвідом роботи, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом, із провідними дидактичними концепціями та новинками педагогічної і методичної літератури; підготовка учнів до конкурсів, розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури мовлення, вміння аргументовано доводити власну думку.
        Протягом навчального року вчителі методичного об’єднання брали активну участь у роботі всіх міських семінарів-практикумів, майстер-класах, у педагогічних читаннях, консультаційних пунктах тощо.
        Учителі кафедри проводили засідання методичного об`єднання за затвердженим планом. На засіданнях методичного об’єднання обговорювався зміст нових програм для 10 класу, опрацьовувалися методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури, нормативні документи (критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до виконання письмових робіт, оформлення класних журналів), проводився огляд науково-методичної літератури. Учителі обмінювалися досвідом роботи, знайомилися з новими педагогічними технологіями, обговорювали шляхи підвищення ефективності здобуття учнями знань, аналізували досвід колег школи, міста, області, знайомилися з інформацією про семінари, про різні можливості проходження курсів підвищення кваліфікації. Особлива увага при роботі приділялася вивченню інноваційних методів роботи, аналізу семестрового, річного оцінювання. Протягом навчального року було проведено 5 засідань методичного об’єднання (протоколи від 31.08.2017 №4, від 30.11.2017 №5, від 12.01.2018 №1, від 18.04.2018 №2, від 25.05.2018 №3).
        У школі для вивчення предмета є кабінет (№322) і навчальна кімната (№321). Щоб забезпечити ефективність навчально-виховного процесу, учителі працювали над зміцненням матеріально-технічної бази кабінету: було придбано нові програми, методичну літературу, методичний матеріал на електронних носіях. Розроблено різнорівневі тестові завдання із зарубіжної літератури для 9-х класів на два варіанти. Продовжено підписку журналу «Зарубіжна література». Але за наявністю методичної літератури кабінет відповідає Положенню лише на 70 %. Це є одним з пріоритетних напрямків роботи на наступний навчальний рік.
        Протягом року вчителі кафедри проводили певну позакласну роботу з предмета. Діти регулярно відвідували бібліотеку школи, мікрорайону, бібліотеку ім. Т.Г. Шевченка.
        Аналіз роботи методичного об’єднання дозволив поставити завдання на 2018-2019 н.р.: продовжити роботу щодо впровадження нового Державного стандарту; посилити роботу з обдарованими дітьми; поповнити кабінет методичною літературою та технічними засобами навчання; брати участь конкурсах професійної майстерності та підготувати матеріали до друку.

полоска
При використанні матеріалів сайту, посилання на сайт обов'язкове