КУ Сумська ЗОШ 6

Поисковый анализ сайта
^Угору

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія
Головна стрелка Загальна структура методичної роботи стрелка Методичне об’єднання вчителів української мови й літератури

Методичне об’єднання вчителів української мови й літератури
(2017-2018 н.р.)

        Методичне об’єднання вчителів української мови й літератури (керівник Богословська О.Б.) у 2017-2018 н.р. продовжило працювати над проблемою «Формування комунікативної компетентності на уроках української мови та літератури і в позакласній роботі як запорука соціалізації життєвого самовизначення дитини». Під час роботи над проблемою, яку вивчали четвертий рік, учителі опрацювали теоретичний матеріал, відвідали уроки колег міста та консультативні пункти.

Членами методичного об’єднання є 8 учителів української мови та літератури. Із них Феденко І.Б., Бондар Т.Л., Кравченко В.М. - спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, мають звання «старший учитель», Богословська О.Б. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, Колотило О.В., Павленко А.С., Землянко О.В., Теницька Л.О. – спеціалісти І кваліфікаційної категорії.
        Учителі систематично підвищували свій професійний рівень, брали участь у міських інформаційно-методичних нарадах, у роботі творчих груп та лабораторій, відвідували тренінги та консультативні пункти.
        Основною метою роботи було залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи кожного, виявлення і поширення найбільш ефективних форм і методів їх роботи.
        Були встановлені такі напрямки роботи: організація обміну досвідом роботи; ознайомлення з передовим педагогічним досвідом, із провідними дидактичними концепціями та новинками педагогічної і методичної літератури; розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури мовлення, вміння аргументовано доводити власну думку; активна участь у роботі міського методичного об’єднання.
        Учителі працювали відповідно до плану роботи методичного об’єднання вчителів української мови й літератури школи та міста. Протягом навчального року було проведено 6 засідань методичного об’єднання (протоколи від 29.08.2017 №4, від 01.11.2017 №5, від 12.01.2018 №1, від 12.02.2018 №2, від 06.04.2018 №3, від 08.06.2018 №4). На засіданнях методичного об’єднання вивчалися методичні рекомендації щодо вивчення української мови й літератури в 5 11 класах у 2017-2018 н.р., нормативні документи (критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до виконання письмових робіт, Інструкція щодо оформлення класних журналів, Положення про державну підсумкову атестацію, нормативні та методичні документи про підготовку учнів до ДПА та ЗНО); проводився огляд науково-методичної літератури. Особливу увагу було приділено опрацюванню нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузі «Мови і літератури». Учителі обмінювалися досвідом роботи, знайомилися з новими педагогічними технологіями, обговорювали шляхи підвищення ефективності здобуття учнями знань, аналізували досвід колег школи, міста, області, країни.

        Колотило О.В. брала участь у засіданні педагогічної ради із доповіддю з теми «Методи та прийоми робота з учнями, які навчаються на середньому рівні з метою покращення рівня навчальних досягнень школярів». Богословська О.Б. брала участь у засіданні педагогічної ради із доповіддю «Форми й методи роботи на уроках української мови та літератури з учнями 10-11 класів із метою якісної підготовки до ЗНО» та провела для учителів закладу майстер-клас (протокол від 24.01.2018 №1).
        У школі для вивчення української мови та літератури є один кабінет (№ 332) і чотири навчальні кімнати. Щоб забезпечити ефективність навчально-виховного процесу, учителі працювали над зміцненням матеріально-технічної бази кабінету. У 2017-2018 н.р. у кабінет було придбано методичну літературу, методичний матеріал на електронних носіях, зошити для контрольних робіт з української мови та літератури з різнорівневими завданнями відповідно до вимог нової програми для учнів 9-х класів (по 35 шт.), а також зошити з друкованою основою для учнів 6-х класів (по 35 шт.). Розроблено нові різнорівневі тестові завдання з української мови та літератури для 10-х й 11-х класів на два варіанти для уроків узагальнювального повторення та якісної підготовки учнів до ЗНО. Продовжено підписку журналу «Бібліотечка «Дивослово».
        Протягом року вчителі української мови й літератури проводили певну позакласну роботу з предмета. Була організована зустріч учнів з письменниками. Діти регулярно відвідували бібліотеку як школи, так і мікрорайону, брали участь у заходах з нагоди вшанування пам`яті Т.Г. Шевченка. У навчальному закладі були проведені заходи до Дня писемності, до Дня рідної мови.
        Враховуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що робота методичного обєднання є задовільною.
        Але в роботі є ряд питань, які потребують доопрацювання. Так, підбиття підсумків за результатами навчального року показує, що в наступному навчальному році доопрацювання потребують такі проблемні питання: участь та результативний виступ команди школи в ІІ етапі всеукраїнських учнівських олімпіад; робота з обдарованими учнями щодо участі та результативності в обласних та всеукраїнських предметних конкурсах; підвищення фахової майстерності вчителів, упровадження дистанційного навчання, створення власних сайтів, блогів тощо.

полоска
При використанні матеріалів сайту, посилання на сайт обов'язкове