КУ Сумська ЗОШ 6

Поисковый анализ сайта
^Угору

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія
Головна стрелка Аналіз методичної роботи за підсумками 2017-2018 н.р.

Аналіз методичної роботи за підсумками 2017-2018 н.р.

        Методична робота з педагогами школи реалізується відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента: «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012- 2021 роки, Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Державної програми «Вчитель», обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2016-2020 роках», наказу по школі від 04.09.2017 №370 «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2017-2018 навчальному році» та ін.
        Склад Методичної ради школи: голова Методичної ради – Новик Л.В.; члени Методичної ради: Феденко І.Б., Лодяной В.М., Брихунець Г.М., Співак Т.В., Акименко О.А., Капленко А.О., Куценко С.Ю., Калашник Т.О., Мусатова О.О., Богословська О.Б., Штокало О.В., Павленко А.С., Васюкова С.М., Головач І.А.
        Основними завданнями методичної роботи в закладі є:

 • створення цілісної системи методичної роботи, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду, спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи;
 • вивчення нормативно-правових та інструктивно-методичних документів про школу;
 • підвищення рівня управлінської діяльності, загальної культури педагогічного колективу;
 • дослідження рівня ефективності застосування індивідуальної, групової та колективної форми організації методичної роботи;
 • систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін;
 • вивчення, узагальнення, упровадження, популяризація передового педагогічного досвіду;
 • здійснення психолого-діагностичного супроводу методичної роботи з педагогічними кадрами;
 • керівництво роботою методичних підрозділів та координація їхньої діяльності;
 • активне впровадження й використання досягнень, рекомендацій психолого-педагогічної науки;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • залучення педагогів до методичної та дослідницької роботи;
 • удосконалення освітнього процесу шляхом диференціації, індивідуалізації навчання, упровадження нових педагогічних технологій;
 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;
 • зміцнення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення навчальних кабінетів;
 • аналіз стану викладання предметів та курсів за вибором;
 • удосконалення роботи зі здібними та обдарованими учнями;
 • координація змісту й організаційних форм методичної роботи навчального закладу;
 • надання методичної допомоги молодим учителям, учителям-стажистам;
 • підвищення ефективності та результативності освітнього процесу.
        Протягом навчального року працюють методичні об’єднання:
№ з/п
Методичні об’єднання
Керівники
1
Української мови та літератури Богословська О.Б.
2
Зарубіжної літератури Капленко А.О.
3
Математики, фізики, інформатики, астрономії Штокало О.В.
4
Суспільно-гуманітарних дисциплін Калашник Т.О.
5
Природничого циклу Куценко С.Ю.
6
Англійської мови Мусатова О.О.
7
Художньо-естетичного циклу Бага Т.Ю.
8
Фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни» Шабаліна С.Б.
9
Початкової школи Сугар О.В.
10
Класних керівників Павленко А.С.

        Творчі лабораторії, динамічні групи, семінари-практикуми:
№ з/п
Назва
Керівники
1
Динамічна група вчителів початкових класів Сивоконь Л.М., Заіченко О.Л.
2
Школа взаємонавчання вчителів школи І ступеня Васюкова С.М.
3
Консультпункт для батьків учнів 1-4-х класів Брихунець Г.М.
4
Семінар-практикум із української мови Богословська О.Б.
5
Семінар-практикум із англійської мови Грицай С.П.
6
Семінар-практикум із ІКТ Лушпенко О.І.
7
Творча лабораторія вчителів історії Власов В.М.


        Відповідно до плану роботи школи протягом 2017-2018н.р. у школі проводилась певна методична робота. Методична робота – вагома структурна одиниця організації освітнього процесу.
        Методична робота з педагогами школи реалізувалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента: «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012- 2021 роки, Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Державної програми «Вчитель», обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2016-2020 роках», наказу по школі від 04.09.2017 №370 «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2017-2018 навчальному році» та ін.
        Усім процесом методичної роботи в школі керувала Методична рада на чолі з директором школи Новик Л.В. Методична рада мала на меті координацію методичної роботи, розгляд та затвердження основних питань роботи школи, визначення змісту навчальних програм і планів, координацію роботи методичних об’єднань, творчих груп, постійнодіючих семінарів. Протягом 2017-2018 навчального року в закладі було сплановано та проведено, враховуючи Положення та методичні рекомендації, розроблені Інформаційно-методичним центром, 6 засідань Методичної ради: «Аналіз методичної роботи за минулий рік та завдання на 2017-2018 н.р.» (протокол №3 від 06.09.2017), «Організація сучасного уроку у світлі вимог Нової школи» (протокол №4 від 11.10.2017), «Розгляд і погодження матеріалів на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» у номінації «Фізична культура» (протокол №5 від 08.11.2017), «Розгляд і погодження матеріалів учителів освітнього закладу на участь у міському конкурсі «Територія творчості» (протокол №6 від 06.12.2017 ), «Спільне засідання Методичної ради та атестаційної комісії: декада педагогічної майстерності вчителів, які атестуються, творчий звіт» (протокол №1 від 06.03.2018), «Підсумкова Методична рада: звіт керівників методичних об’єднань про роботу над методичною проблемою» (протокол №2 від 30.05.2018).
        Педагогічний колектив школи у 2017-2018 н.р. третій рік продовжував працювати над методичною проблемою «Упровадження у навчально-виховний процес компетентнісного і діяльнісного підходів як умова творчого розвитку особистості вчителя та учня в інформаційному освітньому середовищі».
        Дане питання постійно трималося на контролі адміністрацією освітнього закладу: наради при директорові «Про організацію методичної роботи в 2017-2018н.р.» (протокол №11 від 28.09.2017), «Про стан методичної роботи в освітньому закладі в І семестрі 2017-2018н.р.» (протокол №1 від 17.01.2018), «Про підсумки методичної роботи в закладі в 2017-2018н.р.» (протокол №7 від 31.05.2018).
        Методична робота з педагогічними працівниками в школі реалізовувалась як через традиційні (колективні, індивідуальні, групові), так і нетрадиційні (презентації, ділові ігри, творчі звіти, портфоліо тощо) форми її організації.
        Методична робота у школі була направлена на реалізацію методичної проблеми через підвищення фахового рівня вчителів, вивчення передового педагогічного досвіду, підвищення якісного складу педагогічного колективу, на активізацію роботи з обдарованими учнями.
        Станом на кінець 2017-2018 н.р. освітній заклад на 100% був укомплектований педагогічними працівниками. У школі працював 71 педагогог, із них мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 33 учителя, кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 15, кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 8, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 15, педагогічне звання «учитель-методист» – 2, педагогічне звання «старший учитель» – 20, учителів, які мають державні нагороди та відзнаки – 3. Середній вік педагогів становив 38 років.
        Методична робота сприяла підвищенню кваліфікації вчителів. Так, протягом навчального року пройшли чергову атестацію 5 учителів, була присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» – 1, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 4, підтверджено педагогічні звання «старший учитель» – 1, «учитель-методист» –2.
        Курсову перепідготовку при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти протягом 2017-2018 навчального року пройшли 23 учителя. Звіти вчителів, які пройшли курсову перепідготовку, заслуховувалися на засіданнях методичних об’єднань протягом навчального року.
        Протягом 2017-2018 н.р. на базі освітнього закладу були проведені міські та обласні заходи:

Дата
Вид заходу
обласні
25.04.2018 Проведення змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки та підтягування на перекладині у рамках спартакіади області серед команд допризовної молоді
міські
15.11.2017 Засідання школи молодого вчителя історії для педагогів шкіл міста
20-24.11.2017 І етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації «Українська мова та література»
19.11.2017 ІІ етап всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
26.11.2017 ІІ етап всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
16.01.2018 Нарада директорів закладів освіти
13.03.2018 Конкурс ораторського мистецтва
17.04.2018 Показовий День цивільного захисту
18.04.2018 Проведення змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки та підтягування на перекладині у рамках спартакіади міста серед команд допризовної та призової молоді
29.05.2018 Співбесіда з директорами закладів освіти м. Суми
Протягом року Засідання творчої групи вчителів історії, методичних об’єднань учителів історії, географії, музичного мистецтва тощо

        Учителі школи ділилися досвідом інноваційної діяльності під час проведення міських методичних заходів на базі освітнього закладу:

 • Калашник Т.О., учитель історії, виступила з досвіду роботи під час проведення майстер-класу для вчителів міста з теми «Медійний супровід уроків історії» (15.11.2017);
 • Лаштун О.В., учитель інформатики, підготувала виступ та провела майстер-клас на тему «Інтерактивні технології Learringapps. Org.» під час проведення міського методичного об’єднання для вчителів музичного мистецтва (10.01.2018).

        Учителі школи презентували свій досвід і на базі інших освітніх закладів:

 • Акименко О.А., заступник директора з ВР, презентувала досвід роботи з теми «Педагогічні розсипи. Інноваційні форми організації дозвіллєвої діяльності школярів» на міському методичному об’єднанні керівників м/о класних керівників 5-11 класів «Організація виховної роботи в 2017-2018 навчальному році» на базі ПДЮ (08.09.2017);
 • Капленко А.О., учитель зарубіжної літератури, підготувала виступ і брала участь у засіданні міського методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури «Самоосвіта та деякі шляхи підвищення професійної майстерності педагога» (11.01.2018) на базі КУ ЗОШ №15.

        Учителі школи ділилися власним досвідом не тільки в межах міста, а й брали участь у дослідно-експериментальній діяльності:

 • Артюшенко О.М., учитель фізики, та учні 10-А класу брали участь у міжнародному проекті «Енергоефективні школи: нова генерація». У рамках зазначеного проекту проводилась апробація пізнавально-мотиваційного факультативного курсу «Абетка з основ житлово-комунального управління»;
 • Павленко А.С., учитель української мови та літератури, Капленко А.О., учитель зарубіжної літератури, беруть участь у всеукраїнському експерименті з упровадження науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп».

        У 2017-2018 н.р. учителі школи брали участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських проектах.
        НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ:

 • Лушпенко О.І., учитель інформатики, та команда із 10 учнів 5-Б класу брали участь у міжнародному україно-естонському проекті «Міксіке» в Україні з усного рахунку «Прангліміне-2017»;
 • Артюшенко О.М., учитель фізики, та учні 10-А класу – у міжнародному проекті «Енергоефективні школи: нова генерація». Апробація пізнавально-мотиваційного факультативного курсу «Абетка з основ житлово-комунального управління», практичний компонент курсу побудований на діловій грі «Розумний будинок»;
 • Співак Т.В., учитель біології, заступник директора з НВР, – у всеукраїнському екологічно-освітньому проекті «Компола» (спільний проект Міністерства екології та природних ресурсів та Міністерства освіти і науки України, який направлений на підвищення рівня екологічної освіти та залучення молоді до практичних навичок сталого розвитку та споживання); у рамках міського проекту «Методичні мости – шляхи до співпраці» відвідала м.Конотоп;
 • Павленко А.С., учитель української мови та літератури, Капленко А.О., учитель зарубіжної літератури, - у всеукраїнському експерименті з упровадження науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп»;
 • Штокало О.В., Лушпенко О.І., учителі інформатики, – у проекті в рамках реалізації Європейського проекту «Європейські освітні ініціативи» з надання сучасної IT-освіти у закладах освіти; у Всеукраїнському соціально-освітньому проекті з перепідготовки вчителів інформатики «WOWTeachers»; та команда учнів школи у складі учнів 8-9 класів брали участь у міському освітньому проекті для молоді «Стань ІТ-шником» за підтримки активістів громадської ініціативи «ІТ кластер Суми»;
 • Штокало О.В., учитель інформатики, – координатор міського освітнього проекту «Стань ІТ-шником»;
 • Тутова І.В., учитель англійської мови, та учні 7-А класу – у міжнародному проекті від компанії Pearson Wider World «Hello from my hometown. Join the wider world» (конкурс учнівських робіт); у міжнародному проекті для вчителів від компанії Pearson “Pearson ELT Teacher Award;
 • Долгозвяга Н.П., учитель англійської мови, – у Всеукраїнському проекті на платформі Mon-Edera-Osvitoria;
 • Калашник Т.О., учитель історії, у рамках реалізації міського методичного проекту «Історія об’єднує Україну» взяла участь в екскурсійній поїздці до Ніжинського Національного університету імені Миколи Гоголя;
 • Калашник Т.О., учитель історії, Богословська О.Б., учитель української мови та літератури, Васюкова С.М., учитель початкових класів, брали участь у тематичній дискусії-воркшоп «Цінності Нової української школи та роль вчителя у ретрансляції цих цінностей» (у рамках Всеукраїнського проекту «Простір освітніх ініціатив») на базі Департаменту освіти і науки ОДА;
 • Самойленко Л.В., учитель початкових класів, у ролі педагога-інструктора брала участь у міському методичному проекті «Школа педагогічних ініціатив» (методичний майданчик «Біоадекватна технологія навчання»);
 • Радченко Л.П., Шкут О.С., учителі предмета «Основи здоров’я», учителі початкових класів упроваджують Всеукраїнський проект «Вчимося жити разом».

        ВИХОВНІ ПРОЕКТИ:
 • Класоводи та класні керівнки 1-11-х класів – у Всеукраїнській благодійній акції «HappyМяу для Мурчика», результати якої висвітлено на сайті благодійного фонду допомоги безпритульним собакам HappyPaw (http://happypaw.ua);
 • Сугар О.В., Решетниченко С.О., учителі початкових класів, – у міському освітньому проекті «Екологічний марафон», акція «Годівничка»;
 • Усик С.Л. учитель початкових класів, – у міському етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (напрямок «Із батьківської криниці». Проект «Український ярмарок»).

        Учителі школи брали активну участь у методичній роботі на рівні міста, працювали в міських творчих групах над дослідженням різних аспектів упровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес. Входили до складу міських творчих груп учителі Співак Т.В., Колотило О.В., Власов В.М., Калашник Т.О.
        Підвищували фахову майстерність, брали участь у виставках, фестивалях, конференціях, акціях протягом навчального року:
 • 23-25.11.2017 р. заклад освіти брав участь у міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» у м. Київ. Матеріали, представлені закладом, відмічені дипломом Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти»;
 • Калашник Т.О., учитель історії, брала участь у V Всеукраїнській науково-практичної конференції «Актуальні питання викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи» на базі інституту історії та філософії СДПУ ім. А.С. Макаренка, за участі авторів підручника «Громадянська освіта» для учнів 10 класу Т. Бакка та Т. Мелещенко та у роботі Всеукраїнського круглого столу «Пам’яті Героїв Небесної Сотні» на базі інституту історії та філософії СДПУ ім. А.С. Макаренка;
 • Артюшенко О.М., учитель фізики, виступила на ІІ Всеукраїнській науково-методичній конференції «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» (на базі СОІППО) з темою «Формування життєво важливих компетентностей в учнів старших класів шляхом розв'язання прикладних задач»;
 • Долгозвяга Н.П., учитель англійської мови, - у Всеукраїнському онлайн-курсі для вчителів початкової школи у рамках «Нової української школи»;
 • Кравченко В.М., учитель української мови та літератури, – у Міжнародній науково-практичній конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» на базі СПУ ім. Макаренка;
 • Павленко А.С., учитель української мови та літератури, – у міжрегіональному науково-практичному семінарі «Актуальні тенденції вивчення філологічних дисциплін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» для учасників всеукраїнського проекту «Філологічний Олімп» Сумської, Київської та Донецької областей;
 • Дихтяренко Т.О., Тутова І.В., учителі англійської мови, – у Всеукраїнському семінарі «Магія слів. Як досягти успіху у навчанні» (м.Харків);
 • Васюкова С.М., учитель початкових класів, – у семінарі-практикумі в школі №309 м. Києва «Занурення у НУШ»;
 • Заіченко О.Л., Сивоконь Л.М., учителі початкових класів, – у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Арт-терапевтичні технології у здоров’язбережувальній діяльності закладів освіти»;
 • Самойленко Л.В., учитель початкових класів, - у міжнародній науково-практичній конференції «Здоров’я людини: теорія і практика» на базі СумДУ;
 • Решетниченко С.О., Абрамчук І.М., учителі початкових класів, – у Всеукраїнському інтернет-марафоні «Інноваційні технології та методики освіти»;
 • Самойленко Л.В., Павлова О.С., учителі початкових класів, виступ у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Освіта і здоров’я»;
 • Шкут О.С., соціальний педагог, Головач І.А., практичний психолог, – у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» та інші.

        Протягом навчального року 42 педагога брали участь у вебінарах та інших формах підвищення фахового рівня, мають 46 сертифікатів (дехто має по 2-3 сертифікати).
        Протягом 2017-2018 н.р. учителі школи брали участь у конкурсах фахової майстерності:
 • учитель зарубіжної літератури Капленко А.О. – І місце на всеукраїнському конкурсі-огляді «На хвилі сучасності –2018» у рамках Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний олімп» (номінація «Розробка уроку»);
 • учитель початкової школи Самойленко Лілія Вікторівна – переможець Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій – 2017 за підсумками науково-методичного журналу «Учитель початкової школи» «Учитель початкової школи» №3,2018 р.);
 • учитель початкової школи Сивоконь Людмила Миколаївна – лауреат ІІІ Всеукраїнського онлайн конкурсу «Учитель року» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок»;
 • учитель фізичної культури Ковальова Олена Михайлівна брала участь у відбірковому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» у номінації «Фізична культура»;
 • учитель англійської мови Тутова Ірина Володимирівна - у Міжнародному конкурсі від кампанії Пірсон «Привіт з мого міста» та міжнародному конкурсі для вчителів «Нагорода вчителів»;
 • учителі початкових класів Васюкова Світлана Миколаївна, Лиштван Ольга Анатоліївна - у всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Колосок-учитель» (он-лайн).

        У міському конкурсі педагогічної майстерності «Територія творчості» у номінації «Майстер-клас із використанням інноваційних педагогічних технологій» брали участь:
 • Бондар Тетяна Леонідівна із темою майстер-класу «Сучасні прийоми формування мовних компетентностей учнів»;
 • Максименко Ірина Іванівна – «Використання елементів тренінгу на уроках трудового навчання під час проектно-технологічної діяльності учнів»;
 • Васюкова Світлана Миколаївна – «Використання інтерактивної он-лайн програми VCHY.COM.UA на уроках математики в початковій школі»;
 • Заіченко Ольга Леонідівна – «Практичне застосування прийомів розвивального навчання на уроках у початковій школі».

        У міському конкурсі педагогічної майстерності «Територія творчості» у номінації «Презентація досвіду з використання інноваційних педагогічних технологій» брали участь:
 • Артюшенко Оксана Миколаївна із темою презентації досвіду «Розв’язування прикладних задач як засіб формування життєвої компетентності»;
 • Шевчук Оксана Миколаївна – «Реалізація особистісно-орієнтованого навчання на уроках англійської мови»;
 • Афанасенко Тетяна Вікторівна – «Формування соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови шляхом впровадження інтерактивних технологій».

        Павленко А.С., Бондар Т.Л., учителі української мови та літератури, брали участь в інтерактивному конкурсі «Соняшник-учитель». Сивоконь Л.М., Заіченко О.Л., Шерстюк Г.І., учителі початкових класів були учасниками інтерактивного конкурсу «Колосок – учитель року 2018 ONLINE» і стали лауреатами І етапу «Учитель-ерудит».
        Педагоги вивчали актуальні проблеми дидактики та методики викладання предметів, друкували власні матеріали у фахових виданнях. Протягом навчального року були надруковані 36 уроків, заходів 22 учителів із предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану.
        Учителі та учні школи щорічно беруть участь у апробаціях та моніторингах. Так, у жовтні 2017 року брали участь у апробації тестових завдань ЗНО, які проводив СОІППО, учні 11-А класу з математики та фізики (учителі Сергієнко С.А., Артюшенко О.М.). Радченко Л.П. та учні 5-9-х класів – у моніторинговому он-лайн дослідженні за проектом «Вчимося жити разом».
        Протягом навчального року у закладі були проведені акції:
 • 29.09.2017р. Акція до Дня вчителя «Із вдячністю у серці», під час якої представники учнівського самоврядування Демократичної шкільної республіки вітали педагогів святковими побажаннями;
 • 29.09.2017р. Загальношкільна інтерактивна акція «Осінній листопад», під час якої представниками учнівського самоврядування на кожному навчальному кабінеті було прикріплено «осінні листочки» із святковими віршованими рядками;
 • 29.09.2017р. Святковий ярмарок «Смаколики до свята» (збір коштів з метою підтримки онкохворих дітей);
 • 09-13.10.2017р. Благодійні акції «Лист та малюнок захиснику України» (привітання військовослужбовців зі святом), «Зігрій своїм теплом солдата» (надання допомоги захисникам, які перебувають в зоні АТО);
 • 13.10.2017р. Загальношкільна акція «З вірою у перемогу!», де учні 1-4-х класів мали можливість написати на червоних маках побажання бійцям, які перебувають у зоні проведення АТО та прикріпити їх на контур нашої держави;
 • 18.10.2017р. Загальношкільна інтерактивна акція «Галявина моєї безпеки» до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, під час якої учні 1-4-х класів на різнокольорових паперових метеликах писали правила безпеки під час перебування на вулиці та вдома;
 • 16.11.2017р. Загальношкільна інтерактивна акція «Квітка толерантності» до Міжнародного дня толерантності, під час якої учні 1-11 класів на паперових різнокольорових серцях ділилися своїми добрими справами та вчинками і тим, як вони проявляють толерантність;
 • 20.11.2017р. Загальношкільна інтерактивна акція «Мирний Всесвіт» до Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, під час якої учні 5-11 класів на різнокольорових силуетах людей зазначали, що може зробити кожен, щоб попередити жорстокість;
 • 20.11.-19.12.2016. Загальношкільна благодійна акція «Милосердя» (збір канцелярського приладдя для дітей пільгових категорій);
 • 30.11.2017. Загальношкільна інтерактивна акція «Я та моє здоров’я» у рамках місячника пропаганди здорового способу життя, під час якої учні 1-11 класів складали в кошик корисні правила здорового способу життя;
 • 01.12.2017р. Загальношкільна інтерактивна акція «Дерево небайдужості» до дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД, під час якої учні 1-11 класів мали змогу висловити свою підтримку людям ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД;
 • 18-22.12.2017р. Благодійна акція «Вірю в дива!» (збір солодощів, продуктів харчування та листівок з метою підтримки морального духу військовослужбовців, що перебувають в зоні АТО до новорічних свят);
 • 21.12.2017р. Благодійна акція «Посміхнись, малюче!» (привітання волонтерами школи пацієнтів гематологічного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні з Днем Святого Миколая та новорічними святами);
 • 29.12.2017р. Благодійний ярмарок «Душі людської доброта» (збір коштів з метою привітання солодкими подарунками дітей пільгових категорії школи);
 • 22.01.2018р. Загальношкільна інтерактивна акція «Ми – єдина нація!» до Дня Соборності України, де учні 1-4-х класів мали змогу написати найкращий комплімент нашій державі, побажати Україні усього найкращого на майбутнє;
 • 01.02.2018р. Інтерактивна гра «Чарівний стілець професій», під час якої учні 1-11 класів мали змогу із заплющеними очима відгадати професію за відповідними інструментами праці та отримати цукерку за правильну відповідь;
 • 22.03.2018р. Загальношкільна інтерактивна акція «Спілкуйся позитивно», під час якої учні 1-11 класів на різнокольорових хмаринках зазначали те, що є позитивним у спілкуванні, як з однолітками, так і з дорослими;
 • 22.03.2018р. Всеукраїнська акція «Оберег для воїна АТО» (виготовлення «ляльок-пеленашок» учнями 6-7-х класів під часу років образотворчого мистецтва);
 • 26.03.-05.04.2018р. Благодійні акції «Подарунок для захисника» (збір продуктів харчування, медикаментів та засобів особистої гігієни), «Оберіг для солдата» (виготовлення «ляльок-пеленашок»), «Лист захиснику» (написання привітальних листів), «Великодній кошик для захисника» (виготовлення смаколиків) (привітання військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО із Великоднем);
 • 19.04.2018р. Загальношкільна інтерактивна акції «Кольорове життя» (під час проведення зверталася увага на те, що наше життя дуже яскраве, кольорове та різноманітне, що завжди є щось цінне та цікаве у кожному житті), «Поділись своїм позитивним настроєм», «Скринька побажань» (під час яких представники учнівського самоврядування учням, батькам та педагогам роздавали позитивні вислови для покращення настрою);
 • 19.04.2018р. Благодійний ярмарок «З добротою в серці» (збір коштів з метою підтримки онкохворих дітей);
 • 03.05.2018р. Загальношкільна інтерактивна акція «Наші мрії» у рамках тижня психології, під час якої учні 1-11 класів мали змогу на паперових зірочках написати свої найзаповітніші мрії;
 • 08.05.2018р. Загальношкільна інтерактивна акція «Мак - як символ дня пам’яті та примирення», де учні 5-7-х класів виготовляли під час уроків образотворчого мистецтва маки, а потім мали змоги прикріпити їх на пам’ятний символ, виготовлений до Дня перемоги над нацизмом;
 • у рамках Всесвітньої акції «Година Землі – 2018» проведено урок з елементами тренінгу «Енергозбереження у побуті» (7 класи). Учні переглядали відеоролик щодо збереження довкілля, виготовляли плакати, малюнки, які пропагують економію електроенергії, зменшення викидів вуглекислого газу тощо; 24 березня долучились до акції «вимкни світло і електроприлади на 1 годину» та приєднайся до Всесвітнього меседжу щодо збережи довкілля;
 • народознавча вітальня «Із бабусиної скрині» (учні 7-А класу проводять різні тематичні екскурсії);
 • літературна ікебана «Незабутній Шевченко».

        У системі використовують хмарні та інші сучасні технології вчителі осітнього закладу:
 • учителі біології Співак Т.В., Душка А.О.;
 • учителі історії Калашник Т.О., Власов В.М., Акименко О.А.;
 • учителі інформатики, фізики, математики Штокало О.В., Лушпенко О.І., Лаштун О.В., Подоляк В.Б., Артюшенко О.М.;
 • учитель зарубіжної літератури Капленко А.О.;
 • учителі української мови та літератури Павленко А.С., Колотило О.В.;
 • учителі початкових класів Самойленко Л.В., Шерстюк Г.І., Васюкова С.М.;
 • педагог-організатор Гончаренко В.В.;
 • практичний психолог Головач І.А.;
 • соціальний педагог Шкут О.С. та інші.

        16 учителів початкових класів разом з учнями працюють на основі освітньої платформи VCHY.COM.UA, з базовим онлайн-курсом Вчи.юа з математики.
        Учителі школи мають власні сайти та блоги:
 • Калашник Т.О. http://ktateahis.jimdo.com
 • Павленко А.С. http://skarbnu4ka.jimdo.com
 • Ралка В.Ю. https://sites.google.com/site/ralkavitaliysait
 • Душка А.О. http://annadushka.jimdo.com
 • Самойленко Л.В. http://l-samoylenko.pp.ua
 • Ковальова О.М. http://olenakovalova.jimdo.com

        Учителем історії, керівником музею Калашник Т.О. створений сайт шкільного музею http://musskarb3skd.jimdo.com.
        Протягом двох останніх років 6 педагогів пройшли навчання на курсах та мають відповідні сертифікати з використання та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, освітніх курсів тощо:
 • Власов В.М. – з оволодіння сучасними технологіями 9 Веб 2.0 Vікі з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державних освітніх стандартів України (сертифікат №0037);
 • Калашник Т.О. – «Intel®«Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України», сертифікат НВВ №009404);
 • Феденко І.Б. – «Intel®«Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України», сертифікат №6615;
 • Акименко О.А. – «Intel®«Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України», сертифікат №7075;
 • Штокало О.В. – «Основи веб-розробки», сертифікат №WT-0010; «Впровадження LCMS MOODLE у навчальний процес середньо освітнього закладу», сертифікат №07-12;
 • Головач І.А. – «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудування», сертифікат №ПК02139771 1284-18;
 • Шкут О.С. – онлайн-курс «Вчимося жити разом», сертифікат №18-13366.

        Інформація про методичну роботу, проведені педагогічні ради, семінари, перелік друкованих робіт вчителів школи та інше висвітлюється не тільки на сайті школи (http://zosh6.sumy.ua), а й у засобах масової інформації:
 • на початку квітня 2018 р. інформація та фото звіт про проведені благодійні акції «Подарунок для захисника», «Лист захиснику», «Оберіг для солдата», «Добро жменями» було розміщено на сторінці Facebook громадської організації «СББ ТИЛ»;
 • 17 квітня 2018р. на базі освітнього закладу відбувся показовий День ЦЗ, дана подія була висвітлена по телебаченню Суми UA;
 • урочистий захід, присвячений 40-річчю клубу «Бойові подруги» 14.03.2018 р. було опубліковано в збірці «Вони захищали Батьківщину» й розміщено на сайті шкільного музею;
 • сюжет заходу «Жива бібліотека «Сумський ПОЛіТ – поліція і ти» транслювався 14 лютого 2018 року в Сумському регіональному випуску новин;
 • участь учнів школи в І мультимедійному турнірі юних краєзнавців була висвітлена на сайті ТРК Відікон;
 • 28.11.2017 р. учні 9-10 класів відвідали Зарічний районний суд, ця подія була висвітлена на сайті Зарічного районного суду м. Суми;
 • 20-21.10.2017 р. відбувся ІІ відкритий міський турнір юних правознавців, на якому нашу школу представила команда «Молоді юристи», ця подія була висвітлена на сайті Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • 29.09.2017 р. інспекторами Управління патрульної поліції в м. Суми Сологубом О.О. та Горьковською М.В. було проведено профілактичний захід на тему «Попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму». Даний захід було висвітлено у статті «Сумські копи вчили школярів правилам дорожнього руху» на сайті газети Данкор.

        Протягом 2017-2018н.р. членами журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад були такі вчителі освітнього закладу: Богословська О.Б., Хижняк Л.Б., Сергієнко С.А., Штокало О.В., Власов В.М., Іваненко-Гребець Л.П., Співак Т.В., Афанасенко Т.В., Рудень І.І., Радченко Л.П.
        Учитель української мови та літератури Бондар Т.Л. працювала у складі журі під час проведення ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка, ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика (серед учнів ПТНЗ області), ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка (серед учнів ПТНЗ області), ІІІ (обласного) етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика. Васюкова С.М. – член журі міського конкурсу природничо-математичного напряму «Совенятко» для учнів початкових класів.
        У 2017-2018 н.р. учителі школи проводили відповідну роботу з обдарованими учнями. Так, за результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 6 учнів (15%) зайняли призові місця
        На всеукраїнському етапі літературно-мистецького конкурсу «Я гордий тим, що українець зроду» робота учениці 2-В класу Ляху Васіліси (учитель Павлова О.С.) посіла І місце, учениці 2-А класу Олександрової Олександри (учитель Абрамчук І.М.) – ІІ місце.
        Усього за підсумками 2017-2018 н.р. більше 160 учнів стали переможцями конкурсів інтелектуального, виховного, спортивного спрямування.
        Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. Методичний кабінет забезпечений комп’ютером, який підключений до локальної системи мережі Інтернет, оснащений мультимедійним проектором та екраном. У кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок, атестаційні матеріали, портфоліо на кожного педагога, електронний банк презентацій творчих звітів, напрацювання з методичної проблеми тощо. Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.
        Проаналізовано роботу кожного методичного об’єднання вчителів-предметників за підсумками навчального року. Усі засідання м/о оформлені відповідними протоколами.
        Протягом навчального року всі члени методичних об’єднань спланували та провели предметні тижні з метою посилення інтересу учнів до вивчення предметів (наказ від 16.05.2018 №197 «Про підсумки проведення предметних тижнів у 2017-2018н.р.»).
        Враховуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що методична робота, яка проводиться в освітньому закладі з педагогічними працівниками, є задовільною.
        Педагогічний колектив активно працював над підвищенням фахової майстерності, над реалізацією методичної проблеми школи в розрізі окремо взятого педагога. Поступово змінюється освітнє середовище в розрізі Концепції Нової української школи, більшість учителів в системи працюють на формуванням компетентностей учнів.
        Підведення підсумків роботи за результатами навчального року показує, що в наступному навчальному році доопрацювання потребують такі проблемні питання: особливості освітнього процесу в умовах Нової української школи;
        Методичний супровід молодих та малодосвідчених учителів-предметників, участь та результативний виступ команди школи в ІІІ та ІV етапах всеукраїнських учнівських олімпіад; робота з обдарованими учнями щодо участі та результативності в обласних та всеукраїнських предметних конкурсах; підвищення фахової майстерності вчителів, упровадження дистанційного навчання, створення власних сайтів, блогів тощо.


Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами
та її організацію у 2018-2019 навчальному році

        Дивись наказ від 03.09.2018 №291 "Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2018-2019 навчальному році".

        У 2018-2019 н.р. педагогічний колектив продовжить роботу над методичною проблемою «Упровадження у навчально-виховний процес компетентнісного і діяльнісного підходів як умова творчого розвитку особистості вчителя та учня в інформаційному освітньому середовищі».

полоска
При використанні матеріалів сайту, посилання на сайт обов'язкове