КУ Сумська ЗОШ 6

Поисковый анализ сайта
^Угору

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія
Головна стрелка Загальна структура методичної роботи

Загальна структура методичної роботи

        З метою виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», практичної реалізації Указів Президента, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки», створення ефективної системи науково-методичної роботи, спрямованої на розвиток педагогічної майстерності, творчої ініціативи працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації в міжатестаційний період, у 2017-2018 н.р. буде продовжена робота педагогічного колективу над методичною проблемою: «Упровадження у навчально-виховний процес компетентнісного і діяльнісного підходів як умова творчого розвитку особистості вчителя та учня в інформаційному освітньому середовищі».
        Склад Методичної ради школи: голова Методичної ради – Новик Л.В.; члени Методичної ради: Феденко І.Б., Лодяной В.М., Брихунець Г.М., Співак Т.В., Акименко О.А., Капленко А.О., Куценко С.Ю., Калашник Т.О., Мусатова О.О., Богословська О.Б., Штокало О.В., Павленко А.С., Васюкова С.М., Головач І.А.
        Головні напрямки методичної роботи:

 • організацію якісного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних кадрів, підвищення їхньої педагогічної компетентності;
 • підвищення фахового рівня працівників шляхом атестації кадрів;
 • керівництво роботою методичних об’єднань;
 • проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду кращих учителів школи, міста, області, апробація та введення новітніх освітніх технологій;
 • проведення шкільних конкурсів та виставок творчих робіт учнів, участь у міських та обласних заходах, спрямованих на самореалізацію обдарованих учнів;
 • забезпечення роботи факультативів, гуртків, індивідуальних та групових занять, спортивних секцій з метою розвитку творчих можливостей учнів;
 • підготовка учнів до участі у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін;
 • забезпечення роботи філії центру НТТУМ на базі школи, підготовку та захист наукових робіт учнів, які навчаються у філії;
 • забезпечення підготовки та проведення семінарів міського та обласного рівнів;
 • підготовка учнів 11-их класів до проходження державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, учнів 9-х класів – до проходження державної підсумкової атестації;
 • забезпечення якісної профільної та допрофільної підготовки учнів;
 • організація якісного добору та розстановка педагогічних кадрів для роботи у профільних класах;
 • забезпечення та організація подовження співпраці з вищими навчальними закладами міста (СДУ) на основі угоди, підвищення рівня знань, вмінь та навичок учнів.

        Протягом навчального року будуть працювати методичні об’єднання:
№ з/п
Методичні об’єднання
Керівники
1
Української мови та літератури Богословська О.Б.
2
Зарубіжної літератури Капленко А.О.
3
Математики, фізики, інформатики, астрономії Штокало О.В.
4
Суспільно-гуманітарних дисциплін Калашник Т.О.
5
Природничого циклу Куценко С.Ю.
6
Англійської мови Мусатова О.О.
7
Художньо-естетичного циклу Бага Т.Ю.
8
Фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни» Ковальова О.М.
9
Початкової школи Васюкова С.М.
10
Класних керівників Павленко А.С.

        Творчі лабораторії, динамічні групи, семінари-практикуми:
№ з/п
Назва
Керівники
1
Динамічна група вчителів початкових класів Сивоконь Л.М., Заіченко О.Л.
2
Школа взаємонавчання вчителів школи І ступеня Васюкова С.М.
3
Консультпункт для батьків учнів 1-4-х класів Брихунець Г.М.
4
Семінар-практикум із української мови Богословська О.Б.
5
Семінар-практикум із англійської мови Грицай С.П.
6
Семінар-практикум із ІКТ Лушпенко О.І.
7
Творча лабораторія вчителів історії Власов В.М.


        Підсумки методичної роботи у 2016-2017 н.р.

        Методичну роботу з педагогічним кадрами було організовано з метою стимулювання творчого потенціалу вчителів на основі сучасного освітнього рівня, задоволення інтересів педагогів у постійному підвищенні свого професійного рівня; створення умов для забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання і виховання; підвищення якості навчально-виховного процесу.
        Основними завданнями методичної роботи в школі були:

 • створення цілісної системи методичної роботи, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду, спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи;
 • вивчення нормативно-правових та інструктивно-методичних документів про школу;
 • підвищення рівня управлінської діяльності, загальної культури педагогічного колективу;
 • дослідження рівня ефективності застосування індивідуальної, групової та колективної форми організації методичної роботи;
 • систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін;
 • вивчення, узагальнення, упровадження, популяризація передового педагогічного досвіду;
 • здійснення психолого-діагностичного супроводу методичної роботи з педагогічними кадрами;
 • керівництво роботою методичних підрозділів та координація їхньої діяльності;
 • активне впровадження й використання досягнень, рекомендацій психолого-педагогічної науки;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • залучення педагогів до науково-методичної та дослідницької роботи;
 • удосконалення навчально-виховного процесу шляхом диференціації, індивідуалізації навчання, упровадження нових педагогічних технологій;
 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;
 • зміцнення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення навчальних кабінетів;
 • аналіз стану викладання предметів та курсів за вибором;
 • удосконалення роботи зі здібними та обдарованими учнями;
 • координація змісту й організаційних форм методичної роботи навчального закладу;
 • надання методичної допомоги молодим учителям, учителям-стажистам;
 • підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу.
.         Головними напрямками методичної роботи були:
 • забезпечення педагогічних працівників професійною інформацією;
 • організація підвищення кваліфікації вчителів;
 • підтримка інноваційної діяльності вчителів;
 • надання допомоги педагогам у підготовці до атестації;
 • діагностична діяльність щодо якості навчання учнів.

        Усім процесом методичної роботи в школі керувала Методична рада на чолі з директором школи Новик Л.В. Методична рада мала на меті координацію методичної, дослідницької роботи, розгляд та затвердження основних питань роботи школи, визначення змісту навчальних програм і планів, координацію роботи методичних об’єднань, творчих груп, постійнодіючих семінарів. Щорічно визначаються основні завдання Методичної ради школи, розробляються плани роботи та засідань. На її засіданнях розглядалися питання щодо підвищення професійного рівня вчителів, упровадження інноваційних технологій, організації самоосвітньої діяльності вчителів, надання їм допомоги в питаннях теорії й практики, організації навчально-виховного процесу, роботи з обдарованими учнями та інше. Протягом 2016-2017 навчального року в закладі було сплановано та проведено, враховуючи Положення та методичні рекомендації, розроблені Інформаційно-методичним центром, 6 засідань Методичної ради: «Аналіз методичної роботи за минулий рік та завдання на 2016-2017 н.р.» (протокол від 08.09.2016 №3), «Хмарні сервіси в освіті» (протокол від 26.10.2016 №4), «Розгляд і погодження матеріалів на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» у номінаціях «Біологія», «Початкова освіта» (протокол від 16.11.2016 №5), «Розгляд і погодження матеріалів учителів навчального закладу на участь у міському конкурсі «Срібні родзинки» (протокол від 21.12.2016 №6), «Спільне засідання Методичної ради та атестаційної комісії: декада педагогічної майстерності вчителів, які атестуються, творчий звіт» (протокол від 06.03.2017 №1), «Підсумкова Методична рада: звіт керівників методичних об’єднань про роботу над науково-методичною проблемою» (протокол від 29.05.2017 №2).
        Також відповідно до плану роботи школи в навчальному закладі протягом навчального року було сплановано та проведено семінари-практикуми із оволодіння ІКТ учителями школи (жовтень 2016, березень 2017), семінари-практикуми з вивчення української мови «Культура мовлення вчителів» (листопад 2016, квітень 2017), семінар-практикум для класних керівників «Поведінкові прояви дітей у стресових ситуаціях. Алгоритм дій педагога» (листопад 2016).
        Педагогічний колектив школи у 2016-2017 н.р. другий рік продовжував працювати над методичною проблемою «Упровадження у навчально-виховний процес компетентнісного і діяльнісного підходів як умова творчого розвитку особистості вчителя та учня в інформаційному освітньому середовищі».
        Так, у січні 2017 року в школі було проведено засідання педагогічної ради «Роль педагогічної майстерності вчителя в забезпеченні інноваційного розвитку освіти» (протокол від 25.01.2017 №1), у квітні – «Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі викладання предметів початкової школи» (захист інновацій) (протокол від 04.04.2017 №2).
        Методична робота з педагогічними кадрами організовувалась на діагностичній основі. Психолого-діагностичний супровід методичної роботи був спрямований на пошук, обробку й систематизацію інформації про рівень досягнень учителя, зорієнтований на виявлення й усунення недоліків у діяльності педагогів.
        Методична робота з педагогічними працівниками в школі реалізовувалась як через традиційні (колективні, індивідуальні, групові), так і нетрадиційні (презентації, ділові ігри, творчі звіти, портфоліо тощо) форми її організації.

        Методична робота у школі була направлена на реалізацію методичної проблеми через підвищення фахового рівня вчителів, вивчення передового педагогічного досвіду, підвищення якісного складу педагогічного колективу, на активізацію роботи з обдарованими учнями.
        Станом на кінець 2016-2017 н.р. навчальний заклад на 100% був укомплектований педагогічними працівниками. У школі працювало 77 педагогічних працівників, із них мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 30 учителів, кваліфікаційну категорію «спеціаліст І (першої) категорії» – 14, кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 18, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 15, педагогічне звання «вчитель-методист» – 2, педагогічне звання «старший учитель» – 17, учителів, які мають державні нагороди та відзнаки – 3.
        Методична робота сприяла підвищенню кваліфікації вчителів. Так, протягом навчального року пройшли чергову атестацію 9 учителів, була присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» – 2 учителям, кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» – 1 учителю, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 6, присвоєно педагогічне звання «старший учитель» – 1, підтверджено педагогічне звання «старший учитель» – 1 учителю.
        Курсову перепідготовку при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти протягом 2016-2017 навчального року пройшли 16 учителів.
        Учителі школи ділились досвідом інноваційної діяльності під час проведення міських та обласних методичних заходів на базі навчального закладу:
        на обласному рівні

 • обласний науково-практичний семінар «Забезпечення наступності дошкільного закладу – початкової школи в умовах реформування початкової освіти» по наступності ДНЗ та школи І ступенів (11.04.2017). У рамках семінару вчителі 1-х класів Абрамчук І.М., Павлова О.С., Усик С.Л., Бондаренко Я.М. на відкритих уроках продемонстрували адаптацію учнів до навчання в школі, набуті практичні навички за підсумками навчального року.
        на міському рівні
 • семінар для вчителів-стажистів школи І ступеня (07.10.2016). Учителі початкових класів Шерстюк Г.І. (2-А клас), Лиштван О.А. (3-Б клас) давали показові уроки для вчителів-стажистів;
 • семінар-навчання класних керівників «Сучасні підходи до роботи класного керівника» (18.11.2016). Заступник директора з ВР Акименко О.А., класний керівник 9-Б класу Павленко А.С. та 10-Б класу Іваненко-Гребець Л.П. виступили з досвіду роботи з вищезазначеного питання;
 • майстер-клас для вчителів міста «Декорування лопатки для пасерування овочів геометричним тригранно-виїмчастим різьбленням» (01.12.2016). Учитель трудового навчання Рудень І.І. провів майстер-клас із зазначеного питання для вчителів міста;
 • інформаційна трибуна «Нові підходи щодо оновлення змісту філологічної освіти в рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Філологічний олімп» (12.01.2017). Учитель Зарубіжної літератури Капленко А.О. та української мови та літератури Павленко А.С. виступили з досвіду роботи;
 • консультпункт «Забезпечення якісної підготовки учнів до ЗНО та ДПА з англійської мови у 2017році» (24.01.2017р.) Учителі англійської мови Мусатова О.О., Афанасенко Т.В., Грицай С.П., Шевчук О.М. виступили з досвіду роботи з підготовки учнів до ЗНО та ДПА;
 • семінар-практикум для вчителів біології міста «Використання ІКТ навчання у процесі викладання біології як один із засобів розвитку творчої особистості учня» (23.02.2017). Учителі біології Співак Т.В., Єфіменко А.О. продемонстрували теоретичні та практичні навички використання ІКТ у навчальному процесі.

        Також у 2016-2017н.р. на базі навчального закладу були проведені:

 • ІІ етап всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (20.11.2016);
 • ІІ етап всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (26.11.2016);
 • конкурс ораторського мистецтва (01.03.2017).

        Учителі школи ділилися власним досвідом не тільки в межах навчального закладу, а й брали участь у міжнародних і всеукраїнських проектах:

 • учитель фізики Артюшенко О.М. та команда (17 чоловік) учнів 6-Б класу брали участь у міжнародному україно-естонському проекті «Міксіке» в Україні з усного рахунку «Прангліміне-2017»; 2 учні 8-А класу під керівництвом учителя брали участь в міжнародному проекті з раціонального використання ресурсів та енергії SPARE, основною метою якого було скорочення викидів парникових газів та пом’якшення небезпечних наслідків зміни клімату за підсумками якого створили відеоролик, який був розміщений в Інтернеті (https://www.youtube.com/watch?v=OTiCuu6gamY&feature=youtu.be);
 • учителі інформатики Штокало О.В., Лушпенко О.І. із 2016 року беруть участь у проекті в рамках реалізації Європейського проекту «Європейські освітні ініціативи» з надання сучасної IT-освіти у загальноосвітніх навчальних закладах.
 • учителі української мови та літератури Павленко А.С., зарубіжної літератури Капленко А.О. із 2016 року беруть участь у всеукраїнському експерименті з упровадження науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп».

        Підвищували фахову майстерність, відвідуючи всеукраїнські, обласні, міські семінари, конференції протягом 2016-2017 н.р.:

 • Капленко А.О., учитель зарубіжної літератури, участь в обласному семінарі на базі Воронізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені П.О. Куліша Шосткинської районної ради «Культурологічний підхід до викладання зарубіжної літератури – основа формування європейського та українського векторів» (05.10.2016); у Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Слобожанська весна: методичні пошуки і знахідки» (міжнародна науково-практична конференція «Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін»(19.04.2017);
 • Брихунець Г.М., заступник директора з НВР, Васюкова С.М., учитель початкових класів, - у науково-практичній конференції з проблеми «Дошкільний заклад-школа: актуальні проблеми наступності» на базі СДПУ (21.10.2016); заступник директора брала участь в обласному науково-методичному семінарі «Здоров’язбережувальна технологія» (09.02.2017);
 • Калашник Т.О., учитель історії, - у виїзному науково-практичному семінарі на базі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (музей під відкритим небом) у м. Переяслав-Хмельницький Київської області в рамках ІІІ Всеукраїнського фестивалю майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок» (жовтень 2016); у семінарі-тренінгу «Інформаційна грамотність як частина громадянської освіти» (21.04.2017);
 • Новик Л.В., директор школи, - участь у інтерактивному тренінгу «Майстер спілкування» за участі педагога, психолога, президента Асоціації розвитку творчої особистості «Варто» Геннадія Чепурного (16.11.2016); у рамках міського проекту «Методичні мости – шляхи до співпраці» відвідала Одесу (22-24.03.2017);
 • Богословська О.Б., учитель української мови та літератури, відвідала Канів у рамках організації Українським Американським Допомоговим комітетом екскурсії (26.11.2016);
 • Співак Т.В., заступник директора з НВР, Павленко А.С., учитель української мови та літератури, - у І Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання охорони праці у галузі освіти» (24.11.2016); заступник директора брала участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Освіта і здоров'я» у рамках діяльності Школи «Педагогіка здоров’я» (27.04.2017);
 • Штокало О.В., учитель інформатики, - у всеукраїнському семінарі «Упровадження хмарних сервісів у навчально-виховний процес та управлінську діяльність загальноосвітніх навчальних закладів» м. Київ (23.12.2016);
 • Самойленко Л.В., учитель початкових класів, - у всеукраїнському семінарі, спрямованому на утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, «Орієнтири молоді України», який був організований Міністерством молоді та спорту України, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту КМДА та Спілкою Української Молоді в Україні в м. Києві, в Пущі-Водиці (09-11.12.2016). Ця подія висвітлена на сторінці контакту Спілки Української Молоді в Україні (https://cym.org/ua);
 • Феденко І.Б., заступник директора з НВР, Лушпенко О.І., учитель інформатики, Васюкова С.М., учитель початкових класів, - у міському семінарі-практикумі «Упровадження хмарних сервісів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» (15.01. 2017);
 • Богословська О.Б., Бондар Т.Л., Павленко А.С., Колотило О.В., учителі української мови та літератури, Васюкова С.М., Шерстюк Г.І., Лиштван О.А., Сивоконь Л.М.,Сугар О.В., Заіченко О.Л., учителі початкових класів, - у обласному семінарі «Запровадження нової системи визначення порогового балу ЗНО: методичний аспект» за участю О.Авраменка, доцента Київського університету імені Б. Грінченка, завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Технічного ліцею НТУУ «КПІ», автора підручників з української мови та літератури, ведучого радіопрограми «Загадки мови» на Першому каналі Національного радіо України та експрес-уроків української мови в програмі «Сніданок з 1+1» (17.01.2017).
 • Феденко І.Б., заступник директора з НВР, - у міському методичному вояжі «Зерна педагогічної творчості» (вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду) (23.02.2017);
 • Головач І.А., Шкут О.С., практичний психолог, соціальний педагог, - у VІ обласному Психологічному Форумі «Психологічні горизонти: теоретичний потенціал та практичні інновації (25.04.2017)»;
 • Павлова О.С., Бондаренко Я.М., учителі початкових класів, - у Міжнародному психолого-педагогічному фестивалі «Перспектива – Суми 2017»(24-26.03.2017).
 • Співак Т.В., Єфіменко А.О., учителі біології, - у науково-методичному семінарі «Біологічна освіта в сучасній українській школі» (16.03.2017).

        Учителі школи брали активну участь у методичній роботі на рівні міста, працювали у міських творчих групах над дослідженням різних аспектів упровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес. Входили до складу міських творчих груп учителі Співак Т.В., Ковальова О.М., Власов В.М., Калашник Т.О., Бондар Т.Л. Заступник директора з ВР Акименко О.А. входила до складу міської творчої групи з підготовки методичного посібника «На допомогу класному керівнику». Учитель початкових класів Васюкова С.М. працювала у складі творчої групи вчителів міста над створенням посібника для роботи з батьками, який розміщений на он-лайн ресурсі «Мега – хмара».
        Учителі школи презентували свій досвід і на базі інших навчальних закладів:

 • Капленко А.О., учитель зарубіжної літератури, підготувала виступ і брала участь у калейдоскопі педагогічних ідей «Особливості формування сучасного читача на уроках зарубіжної літератури» (16.12.2016) на базі КУ ЗОШ №18;
 • Павленко А.С., учитель української мови та літератури, Калашник Т.О., учитель історії, брали участь у міському засіданні підготовки вчителів до конкурсу «Учитель року 2017», де виступали з презентацією власних сайтів (03.11.2016) на базі КУ ССШ №9;
 • Богословська О.Б. учитель української мови та літератури, брала участь у міському консультпункті з проведення ЗНО, де виступала, презентуючи власний досвід (02.11.2016) на базі КУ ЗОШ №27.

        Протягом 2016-2017 н.р. учителі школи брали участь у конкурсах фахової майстерності.
        Педагоги вивчали актуальні проблеми дидактики та методики викладання предметів, друкували власні матеріали у фахових виданнях.
        Учителі та учні школи щорічно беруть участь у апробаціях. Так, у 2016-2017 н.р. брали участь у апробації тестових завдань ЗНО, які проводив СОІППО:

 • 25.11.2016 18 учнів 11-А класу із фізики (учитель Ковбасістий В.В.) та історії України (учитель Власов В.М.);
 • 09.03.2017 – 20 учнів із фізики (учитель Ковбасістий В.В.) та математики (учитель Сергієнко С.А.).

        Протягом 2016-2017 н.р. на базі школи були проведені моніторингові дослідження інформаційно-методичним центром управління освіти і науки Сумської міської ради:

 • 11.10.2016 – рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів із фізики (учитель Ковбасістий В.В.);
 • 20.10.2016 – профільного навчання учнів 11-А, 11-Б класів (учителі Сергієнко С.А., Ковбасістий В.В., Власов В.М.);
 • 17.11.2016 учнів 6-Б класу з інформатики (учителі Штокало О.В., Артюшенко О.М.);
 • 13.04.2017 – учнів 7-А, 7-Б класів «Визначення рівня навчальних досягнень учнів 7 класів (зріз знань) відповідно до нового Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти та нової програми з хімії» (учитель Радченко Л.П.).

        Протягом 2016-2017 н.р. членами журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад були такі вчителі навчального закладу: Богословська О.Б., Хижняк Л.Б., Штокало О.В., Ковбасістий В.В., Власов В.М., Іваненко-Гребець Л.П., Афанасенко Т.В., Куценко С.Ю., Співак Т.В., Рудень І.І.
        Учителі української мови та літератури Бондар Т.Л., Павленко А.С. працювали у складі журі під час проведення ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка, ІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика. Васюкова С.М. – член журі міського конкурсу природничо-математичного напряму «Совенятко» для учнів початкових класів.
        У системі використовують хмарні та інші сучасні технології вчителі навчального закладу:

 • учитель біології Співак Т.В.;
 • учителі історії Калашник Т.О., Власов В.М.;
 • учителі інформатики, фізики, математики Штокало О.В., Лушпенко О.І., Юрченко К.В., Артюшенко О.М.;
 • учитель зарубіжної літератури Капленко А.О.;
 • учителі української мови та літератури Павленко А.С., Колотило О.В.;
 • учителі початкових класів Самойленко Л.В., Шерстюк Г.І., Решетниченко С.О., Васюкова С.М.;
 • педагог-організатор Гончаренко В.В. та інші.

        Учитель початкових класів Васюкова С.М. із січня 2017 року разом з учнями 2-Б класу працює на основі освітньої платформи VCHY.COM.UA, з базовим онлайн-курсом Вчи.юа з математики за 2 клас (Сертифікат), 15 учнів із 36 отримали дипломи за 100% виконання програми. Із квітня на вищезазначеній онлайн-платформі зареєструвалися та працюють учителі початкової школи Абрамчук І.М. (1-Б клас), Павлова О.С. (1-В клас), Бондаренко Я.М. (1-Г клас), Самойленко Л.В. (3-Г клас).
        Протягом 2016-2017 н.р. учителі інформатики Штокало О.В., Лушпенко О.І., Юрченко К.В., Артюшенко О.М. упроваджують дистанційне навчання з окремими учнями через електронну пошту, скайп та форум «Острів знань».
        Учителі школи мають власні сайти та блоги:

 • Калашник Т.О. (http://ktateahis.jimdo.com)
 • Павленко А.С. (http://skarbnu4ka.jimdo.com)
 • Ралка В.Ю. (https://sites.google.com/site/ralkavitaliysait)
 • Єфіменко А.О. (http://annadushka.jimdo.com)
 • Самойленко Л.В. (http://l-samoylenko.pp.ua)
 • Сайт шкільного музею (http://musskarb3skd.jimdo.com)

        Інформація про методичну роботу, проведені педагогічні ради, семінари, перелік друкованих робіт вчителів школи та інше висвітлюється на сайті школи (http://zosh6.sumy.ua). У міському конкурсі на кращий Web-сайт школа посіла І місце серед загальноосвітніх начальних закладів міста.
        Інформація про шкільне життя також висвітлюється й у засобах масової інформації:

 • у жовтні 2016 року на телеканалі АТV був показаний сюжет про ювілей 40-річчя школи;
 • на телеканалі ua.Суми у листопаді 2016 року висвітлено позакласний захід 2-А, 2-Б класів «Класна екскурсія» (класоводи Шертюк Г.І., Васюкова С.М.);
 • у газеті «Педагогічне перо» надрукована стаття Павленко А.С. про 40-річний ювілей навчального закладу (№20, жовтень 2016);
 • у газеті «Панорама» №44 у листопаді 2016 року була надрукована стаття «Благородний ювілей»;
 • у газеті «Вісник» Сумського Національного аграрного університету №5 (264) травень 2017 року С.6 - інформація про виступ команди учнів у ХІІ міській мультимедійній олімпіаді була висвітлена у статті «Школярі довели, що знають історію».

        Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. Методичний кабінет забезпечений комп’ютером, який підключений до локальної системи мережі Інтернет, оснащений мультимедійним проектором та екраном. У кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок, атестаційні матеріали, портфоліо на кожного педагога, електронний банк презентацій творчих звітів, напрацювання з методичної проблеми, зразки уроків, позакласних заходів. Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.
        У школі створено банк даних про застосування інноваційних освітніх технологій учителями-предметниками.
        Проаналізовано роботу кожного методичного об’єднання вчителів-предметників за підсумками навчального року. Усі засідання м/о оформлені відповідними протоколами. Учителі опрацьовували методичні рекомендації МОН України щодо викладання предметів у 2016-2017 н.р., критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із предметів, Інструкцію щодо оформлення класних журналів тощо.
        Протягом навчального року всі члени методичних об’єднань спланували та провели предметні тижні з метою посилення інтересу учнів до вивчення предметів (наказ від 29.05.2017 №269 «Про підсумки проведення предметних тижнів у 2016-2017 н.р.»).

полоска
При використанні матеріалів сайту, посилання на сайт обов'язкове