КУ Сумська ЗОШ 6

Поисковый анализ сайта
^Угору

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія
Головна стрелка Виховна робота

Виховна робота

        Виховна діяльність освітнього закладу здійснюється відповідно до Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, реалізуючи завдання яких педагоги школи працюють над виховною проблемою: «Формування системи ціннісних орієнтацій школярів як один із пріоритетів виховної моделі навчального закладу».
        Педагогічний колектив проводить системну роботу для реалізації завдань зазначених програм, яка передбачає гармонійне співвідношення різних напрямів, засобів, методів виховання дітей в освітньому процесі. Виховна робота в освітньому закладі здійснюється за активної участі представників учнівського самоврядування та у тісній співпраці із батьківською громадськістю. Виховний процес у класних колективах здійснюється iз урахуванням вікових особливостей та інтересів учнів класу, вiдповiдно до запитів батьківської громадськості.
        Антибулінгова кампанія
        Усі заході, що проводяться в освітньому закладі, докладно висвітлюються на головній сторінці сайту.

        Підсумки виховної роботи за 2019-2020 н.р.

        Найважливішою складовою національної системи освіти завжди було і залишається виховання підростаючого покоління. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» визначає метою виховання формування морально-духовної життєво компетентної особи, яка успішно самореалізується у соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. У процесі виховання у дітей має бути сформовано ціннісне ставлення до себе, сім'ї, суспільства і держави, людей, природи, мистецтва, праці. Вирішувати ці завдання покликаний освітній заклад у тісній взаємодії з сім’єю і громадськістю.
        Протягом 2019-2020 н.р. педагоги закладу реалізуючи завдання, визначені Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, четвертий рік працював над виховною проблемою: «Формування системи ціннісних орієнтацій школярів як один із пріоритетів виховної моделі освітнього закладу». Діяльність педагогічного колективу з даного питання була спрямована на виконання наказів по закладу освіти вiд 20.01.2014 № 23 «Про затвердження заходів щодо подальшого впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», від 02.11.2015 №397 «Про затвердження Плану заходів щодо подальшого впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у навчальному закладі», від 28.12.2016 №538 «Про виконання наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 23.12.2016 №1140 «Про виконання рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської ради від 22.12.2016 року «Про реалізацію завдань програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у системі освіти міста».
        Виховна діяльність в освітньому закладі була спрямована на створення необхідних умов для соціалізації здобувачів освіти шляхом включення їх в практичну соціально-значущу діяльність на всебічний розвиток соціальної активності учнів, що перш за все передбачає виконання кожним із них конкретного суспільного доручення, навчання учнів навичками та умінням організаторської роботи з постійним і послідовним удосконаленням та розвитком їх досвіду, забезпечення поєднання педагогічного управління і дитячого самоврядування. Створена у закладі система виховної роботи дозволяє учням отримати досвід соціальної активності, сприяє формуванню життєвих компетенцій школярів.
        Уся виховна діяльність у закладі, у класних колективах була спланована та реалізовувалася відповідно до напрямків Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»:
        - ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
        - ціннісне ставлення до людей;
        - ціннісне ставлення до себе;
        - ціннісне ставлення до природи;
        - ціннісне ставлення до мистецтва;
        - ціннісне ставлення до праці.
        Розвиткові активної суспільної позиції учнів сприяє виховний потенціал уроків, виховні та класні години, організовані масові виховні заходи.
        Аналiз дiяльностi педагогічного колективу протягом 2019-2020 н.р. дає пiдстави стверджувати, що вся діяльність педагогів була спрямована на вивчення та впровадження теоретичних засад компетентнісної освіти, на використання різноманітних прийомів, методів виховної діяльності на всіх ступенях навчання і виховання, які сприяли формуванню життєвих компетентностей школярів, створенню умов для вільного розвитку особистості, на впровадження моделі випускника, орієнтованої на розвиток ключових життєвих компетентностей у рамках реалiзацiї Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та реалізацію заходів Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. А отже, наказ по закладу освіти від 05.09.2019 №356 «Про організацію виховної роботи у 2019-2020 н.р.» виконано в повному обсязі.
        З метою iнформування громадськостi всі заходи, які проводилися протягом навчального року в освітньому закладі висвітлювалися на сайті закладу (zosh6.sumy.ua), на сайті КУ спеціальної ЗОШ та міських інтернет ресурсах: Інформаційний портал Сумської міської ради; на ТРК «Відікон», «UA-Суми»; новинах СТС; Телеканал AT; Зарічний районний суд м. Суми; на сайті «Happy Paw»; на сайті управління освіти і науки Сумської міської ради; на сайті ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту»; на сайті Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; на сайті Палаці дітей та юнацтва; на сайті вчителя історії, правознавства Калашник Т.О.; на сторінках Facebook Патрульної поліції Сумської області та волонтерського центру СББ «ТИЛ», «Євроклуби Сумщини», Windows on America Sumy, Управління Державної служби якості освіти у Сумській області, бібліотеки-філії №2 Сумської МЦБС.
        Співпраця бібліотеки закладу, класних керівників із бібліотеками міста відображена у публікаціях на офіційному сайті Сумської міської централізованої бібліотечної системи. Сумська МЦБС (http://www.library-sumy.com/).

Гурткова робота

        На виконання програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, Стратегії національно-патріотичного виховання, заходів щодо реалізації програми «Молодь міста Суми на 2019-2021 роки», програми «Творча обдарованість», з метою виявлення, навчання, розвитку та виховання обдарованих дітей протягом 2019-2020 н.р. педагогічним колективом приділялась значна увага організації змістовного дозвілля учнів, створенню умов для функціонування гуртків в освітньому закладі, а керівниками гуртків проводилася відповідна робота щодо розвитку творчих здібностей вихованців.
        На виконання наказу від 05.09.2019 р. №353 «Про залучення учнів до гуртків, клубів, секцій тощо», з метою організації змістовного дозвілля та зайнятості учнів у позаурочний час, розвитку творчих здібностей залучення їх до занять у гуртках, клубах, секціях класними керівниками протягом вересня-жовтня 2019-2020 н.р. проведена відповідна робота.
        У класах відбулися бесіди, години спілкування «Світ наших захоплень» з залученням керівників гуртків закладу та закладів позашкільної освіти (Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Центру науково-технічної творчості молоді, Будинку культури «Хімік», Палацу дітей та юнацтва). Крім того, учні були проінформовані про час проведення Днів відкритих дверей даних закладів щодо запису учнів у гуртки.
        На батьківських зборах 12.09.2019р. доведено до відома батьків учнів інформацію про запис дітей до гуртків, секцій у закладі освіти та закладах позашкільної освіти з метою організації змістовного дозвілля учнів, створення умов для розвитку творчих здiбностей.
        З метою залучення учнів до занять у гуртках та секціях класними керівниками організовано зустрічі з керівниками гуртків освітнього закладу та закладів позашкільної освіти (ЦЕНТУМ, Центру НТТМ, ПДЮ, СОЦПО та РТМ).
        Педагогом-організатором Гончаренко В.В. у вестибюлі закладу оформлено інформаційні куточки «До та після уроків», «Калейдоскоп шкільного життя» та організовано проведення зустрічей в учнівських колективах з керівниками гуртків, клубів, секцій закладу та закладів позашкільної освіти. І як результат даної роботи – охоплення гуртковою роботою здобувачів освіти.
        Усього охоплено гуртковою, секційною роботою в межах освітнього закладу 212 учні (17%), у закладах позашкільної освіти (ПДЮ, ЦЕНТУМ, Центр ННТМ, ДЮСШ, музичні школи, художні школи, танцклуби тощо) – 1047 учнів (83%).
        Протягом 2019-2020 н.р. під час загальношкільних заходів проводилися творчі звіти гуртківців:
        - виступ учасникiв гурткiв художньо-естетичного спрямування на традиційних святах освітнього закладу («Перший дзвоник», «День працівника освіти», «Новий рік» (керівники Головченко А.I, Бага Т.Ю., Землянко О.В., Сугар О.В., Крючков Д.В., Мешкова Є.І.);
        - презентація за підсумками пошукової роботи учасників краєзнавчого гуртка (керівник Калашник Т.О.) в інформаційних стіннівках до річниць визначних історичних подій та в рамках проведення предметних тижнів;
        - виступи представників гуртків ДЮП та ЮІР (керівники Радченко Л.П. та Гончаренко В.В.) під час проведення декади безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!».
        З метою інформування громадськостi вся діяльність гуртків (заходи, майстер-класи, участь у конкурсах) висвітлювалась на сайті закладу освіти (zosh6.sumy.ua).
        З метою популяризації вокального, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, виявлення обдарованих дітей, підтримки та розвитку їх творчості протягом навчального року керівники гуртків готували школярів до участі у конкурсах виховного спрямування, де учні посіли призові місця.
        З метою інформування громадськостi вся діяльність гуртків (заходи, майстер-класи, участь у конкурсах) висвітлювалась на сайті закладу освіти (zosh6.sumy.ua).
        Докладніше...

Учнівське самоврядування

        Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування.
        Розвиток учнівського самоврядування, стимулювання громадської активності учнів – важливе завдання школи. Учнівське самоврядування – це спосіб, принцип організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів, залучаючи їх до усвідомленої, систематичної участі у справах школи, класу, до розв’язання важливих питань, життя навчального закладу.
        Докладніше...

полоска
Фотографії та відеоматеріали розміщено за згодою батьків
При використанні матеріалів сайту, посилання на сайт обов'язкове