КУ Сумська ЗОШ 6

Поисковый анализ сайта

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія
Головна стрелка Виховна робота

Виховна робота

        Виховна діяльність освітнього закладу здійснюється відповідно до Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, реалізуючи завдання яких педагоги школи працюють над виховною проблемою: «Формування системи ціннісних орієнтацій школярів як один із пріоритетів виховної моделі навчального закладу».
        Педагогічний колектив проводить системну роботу для реалізації завдань зазначених програм, яка передбачає гармонійне співвідношення різних напрямів, засобів, методів виховання дітей в освітньому процесі. Виховна робота в освітньому закладі здійснюється за активної участі представників учнівського самоврядування та у тісній співпраці із батьківською громадськістю. Виховний процес у класних колективах здійснюється iз урахуванням вікових особливостей та інтересів учнів класу, вiдповiдно до запитів батьківської громадськості.
        Усі заході, що проводяться в освітньому закладі, докладно висвітлюються на головній сторінці сайту.

        Підсумки виховної роботи за 2016-2017 н.р.

        Найважливішою складовою національної системи освіти завжди було і залишається виховання підростаючого покоління. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» визначає метою виховання формування морально-духовної життєво компетентної особи, яка успішно самореалізується у соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. У процесі виховання у дітей має бути сформовано ціннісне ставлення до себе, сім'ї, суспільства і держави, людей, природи, мистецтва, праці. Вирішувати ці завдання покликана школа у тісній взаємодії з сім'єю і громадськістю.
        Протягом 2016-2017 н.р. педагоги школи реалізуючи завдання, визначені Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, працював над виховною проблемою: «Формування системи ціннісних орієнтацій школярів як один із пріоритетів виховної моделі навчального закладу». Діяльність педагогічного колективу з даного питання була спрямована на виконання рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської ради (протокол №4/5 від від 03.12.2013), наказів управління освіти і науки Сумської міської ради вiд 16.01.2014 №27 «Про затвердження заходів щодо подальшого впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та від 23.12.2016 №1140 «Про виконання рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської ради від 22.12.2016 року «Про реалізацію завдань програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у системі освіти міста», рішення науково-методичної ради інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради від 18.02.2014 «Про стан упровадження загальноосвітніми навчальними закладами програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та наказу по школі вiд 20.01.2014 №23 «Про затвердження заходів щодо подальшого впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
        Виховна діяльність у навчальному закладі була спрямована на створення необхідних умов для соціалізації школярів шляхом включення їх в практичну соціально-значущу діяльність на всебічний розвиток соціальної активності учнів, що перш за все передбачає виконання кожним із них конкретного суспільного доручення, навчання учнів навичками та умінням організаторської роботи з постійним і послідовним удосконаленням та розвитком їх досвіду, забезпечення поєднання педагогічного управління і дитячого самоврядування. Створена у школі система виховної роботи дозволяє учням отримати досвід соціальної активності, сприяє формуванню життєвих компетенцій школярів.
        Уся виховна діяльність у школі, у класних колективах була спланована та реалізовувалася відповідно до напрямків Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»:
        - ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
        - ціннісне ставлення до людей;
        - ціннісне ставлення до себе;
        - ціннісне ставлення до природи;
        - ціннісне ставлення до мистецтва;
        - ціннісне ставлення до праці.
        Розвиткові активної суспільної позиції учнів сприяє виховний потенціал уроків, виховні та класні години, організовані масові виховні заходи.
        Питання виховної діяльності педагогічного колективу на принципах ціннісних орієнтирів розглядалось на засiданнi педагогiчної ради, нарадах при директоровi, нарадах класних керiвникiв, методичному об’єднаннi класних керівників.
        Заступником директора з виховної роботи Акименко О.А. здійснювався контроль за станом впровадження Основних орієнтирів у практичну діяльність загальноосвітнього навчального закладу, наслідки контролю з даного питання узагальнено у наказах. На засіданні педагогічної ради у грудні 2017 р. заступником директора з ВР Акименко О.А. було висвітлено матеріали довідки та рішення колегії від 22.12.2016 року «Про хід виконання рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської ради від 03.12.2013 «Про реалізацію завдань програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у системі освіти міста» (протокол від 28.12.2016 №8).
        Аналiз дiяльностi педагогічного колективу протягом 2016-2017н.р. дає пiдстави стверджувати, що вся діяльність педагогів була спрямована на вивчення та впровадження теоретичних засад компетентнісної освіти, на використання різноманітних прийомів, методів виховної діяльності на всіх ступенях навчання і виховання, які сприяли формуванню життєвих компетентностей школярів, створенню умов для вільного розвитку особистості, на впровадження моделі випускника, орієнтованої на розвиток ключових життєвих компетентностей у рамках реалiзацiї Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та реалізацію заходів Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
        З метою iнформування громадськостi всі заходи, які проводилися протягом навчального року у навчальному закладі висвітлювалися на сайті школи (zosh6.sumy.ua), який у міському конкурсі Web-сайтів навчальних закладів посів І місце.
        Співпраця бібліотекарів, класних керівників із бібліотеками міста відображена на офіційному сайті Сумської міської централізованої бібліотечної системи. Сумська МЦБС (http://www.library-sumy.com/) у наступних публікаціях:
        19.12.2016 р. – «Творча толока "Веселе дозвілля – цікаве рукоділля" в бібліотеці» (2-А, 2-Б класи);
        07.02.2017 р. – «Японія очима українців. 2017 – рік Японії в Україні» (7-мі класи);
        21.02.2017 р. – «24 години українською мовою. Акція» (5-Б клас);
        28.02.2017 р. – «Вшанування пам’яті сумчан загиблих в АТО» (7-Б клас);
        14.03.2017 р. – «Культура спілкування» (8-А клас);
        На сайті Sumy. today «Новини твого міста» висвітлено проведення екскурсії 23.01.2017 р. учнів 5-Г класу до Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.
        Телерадіокомпанія АТV у новинах від 3 жовтня 2016 року висвітлила урочисте святкування з нагоди Дня працівника освіти та 40-річного ювілею школи, яке відбулося 30.09.2016 р.
        На каналі «UA:СУМИ» у дитячій телевізійній програмі «Класна екскурсія» 26.11.2016 о 15.00 (он-лайн трансляція – на сайті www.tv.sumy.ua) висвітлено участь учнів 2-А (класовод Шерстюк Г.І.) та 2-Б (класовод Васюкова С.М.) класів у майстер-класі з бісероплетіння майстрині Н.В. Бабенко.

Гурткова робота

        На виконання програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходів щодо реалізації програми «Молодь м.Суми на 2016-2018рр.», з метою виявлення, навчання, розвитку та виховання обдарованих дітей протягом 2016-2017 н.р. педагогічним колективом приділялась значна увага організації змістовного дозвілля учнів, створенню умов для функціонування гуртків у навчальному закладі, а керівниками гуртків проводилася відповідна робота щодо розвитку творчих здібностей вихованців.
        У 2016-2017 н.р. у школі працювало чотири гуртка художньо-естетичного спрямування: дизайн-студія «Стиль» (керівник Бага Т.Ю.), гурток «Вокальний спів» (ансамбль «Квітоніка») (керівник Головченко А.І.), «Художнє рiзьблення» (керівник Рудень I.I.), театральний гурток «Джерельце» (керівник Землянко О.В.), який розпочав роботу цього року.
        Протягом 2016-2017 н.р. школа тiсно спiвпрацювала iз позашкiльними закладами з питання органiзацiї дозвiлля та позаурочної дiяльностi школярiв. Так, на базi школи впродовж навчального року працював гурток декоративно-ужиткового мистецтва «Флористика та фітодизайн інтер'єру» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю для учнів 5-7-х класів. Молодша та середня групи вокального ансамблю «Каскад» СОЦПО та РТМ створенi на базi 2-х,4-х та 8-х класiв нашої школи (керівники Моря О.В., Моря Ю.В.).
        Протягом навчального року проводилися творчі звіти гуртківців під час виступу учасникiв гурткiв художньо-естетичного спрямування на традиційних шкiльних святах («Перший дзвоник»; «День учителя»; «Новий рік»; «8 Березня»; «День Перемоги»; «День відкритих дверей», «Останній дзвоник»; «Випускний»)(керівники Головченко А.I, Моря Ю.В., Моря О.В., Бага Т.Ю., Землянко О.В.).
        Для широкого загалу батьківської громадськостi творчi виступи та виставки робiт гурткiвцiв було презентовано пiд час батьківської конференції (15.09.2016р.), урочистого святкування 40-річного ювілею школи (30.09.2016р.), тижня сiм’ї (06.03.2017р. – 10.03.2017р.), Дня відкритих дверей (20.04.2017р.) та батьківських зборах майбутніх першокласників (17.05.2017р.).
        Гуртки мають високі показники за підсумками міських конкурсів, школа посіла перше місце за кількість отриманих призових місць у мистецьких конкурсах, що відбувалися протягом року (додаток 2).
        Аналіз роботи керівників гуртків висвітлено у наказі по школі від 31.05.2017р. №284 «Про підсумки гурткової роботи у 2016-2017 н.р.».
        Слiд зазначити, що розподiл годин гурткової роботи здiйснювався вмотивовано та рацiонально, оскiльки всi гуртки мають за пiдсумками року високу результативнiсть.
        У цілому за пiдсумками конкурсiв виховного спрямування маємо наступнi результати: перемога у 32 конкурсах, де 68 учнів вибороли 67 призових місця.
        Слід відмітити роботу педагогів Гончаренко В.В., Васюкової С.М., Лиштван О.А., Єфіменко А.О., Сугар О.В., Шерстюк Г.І., Головченко А.І., Шкут О.С., Землянко О.В., Бондар Т.Л., Головач І.А., Абрамчук І.М., Максименко І.І., Мусатової О.О., Калашник Т.О., Баги Т.Ю., Богословської О.Б., Афанасенко Т.В., Іваненко-Гребець Л.П., Решетніченко С.О., Ковальової О.М., Куценко С.Ю., Сивоконь Л.М., Заіченко О.Л., Павлової О.С., Бондаренко Я.М., Самойленко Л.В., Усик С.Л., Штокало О.В., Світенко Г.М., Довганича С.М., Співак Т.В., Власова В.М., Рудня І.І., Бабенко Л.М. щодо якісної підготовки учнів до міських конкурсів та результативний виступ у них.
        Вихованці Лиштван О.А., Гончаренко В.В., Васюкової С.М. мають перемогу на всеукраїнських конкурсах, а роботи переможці міських конкурсів направлено на обласний рівень у педагогів Гончаренко В.В., Головченко А.І., Сивоконь Л.М., Заіченко О.Л., Єфіменко А.О., Землянко О.В., Павлової О.С., Бондаренко Я.М. Найбільше перемог у конкурсах мають педагоги Гончаренко В.В., Васюкова С.М. – по 6; Лиштван О.А. – 5; Єфіменко А.О., Шерстюк Г.І., Сугар О.В. – по 4; Головченко А.І., Шкут О.С., Землянко О.В., Бондар Т.Л., Головач І.А., Абрамчук І.М., Максименко І.І.. Мусатова О.О. – по 3; Калашник Т.О., Бага Т.Ю., Богословська О.Б., Афанасенко Т.В., Іваненко-Гребець Л.П., Решетніченко С.О., Ковальова О.М., Куценко С.Ю., Сивоконь Л.М. – по 2.
        Докладніше...

Учнівське самоврядування

        Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування.
        Розвиток учнівського самоврядування, стимулювання громадської активності учнів – важливе завдання школи. Учнівське самоврядування – це спосіб, принцип організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів, залучаючи їх до усвідомленої, систематичної участі у справах школи, класу, до розв’язання важливих питань, життя навчального закладу.
        Докладніше...

полоска
При використанні матеріалів сайту, посилання на сайт обов'язкове