КУ Сумська ЗОШ 6
Головна стрелкаВиховна робота стрелка Архів виховної роботи (2020-2021)

Архів виховної роботи (2020-2021)

        Найважливішою складовою національної системи освіти завжди було і залишається виховання підростаючого покоління. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» визначає метою виховання формування морально-духовної життєво компетентної особи, яка успішно самореалізується у соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. У процесі виховання у дітей має бути сформовано ціннісне ставлення до себе, сім’ї, суспільства і держави, людей, природи, мистецтва, праці. Вирішувати ці завдання покликаний освітній заклад у тісній взаємодії з сім’єю і громадськістю.
        Виховний процес в освітньому закладі був спрямований на формування системи ціннісних орієнтирів здобувачів освіти, створення необхідних умов для їх соціалізації шляхом включення їх в практичну соціально-значущу діяльність на всебічний розвиток соціальної активності учнів, що перш за все передбачає виконання кожним із них конкретного суспільного доручення, навчання учнів навичками та умінням організаторської роботи з постійним і послідовним удосконаленням та розвитком їх досвіду, забезпечення поєднання педагогічного управління і дитячого самоврядування. Створена у закладі система виховної роботи дозволяє учням отримати досвід соціальної активності, сприяє формуванню життєвих компетенцій школярів.
        Уся виховна діяльність у закладі, у класних колективах була спланована та реалізовувалася відповідно до напрямків Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»:
        - ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
        - ціннісне ставлення до людей;
        - ціннісне ставлення до себе;
        - ціннісне ставлення до праці;
        - ціннісне ставлення до природи;
        - ціннісне ставлення до мистецтва.
        Розвиткові активної суспільної позиції учнів сприяє виховний потенціал уроків, виховні та класні години, організовані масові виховні заходи.
        Аналіз роботи за 2020-2021 н.р. свідчить про те, що вся діяльність педагогів була спрямована на вивчення та впровадження теоретичних засад компетентнісної освіти, на використання різноманітних прийомів, методів виховної діяльності на всіх ступенях навчання і виховання, які сприяли формуванню життєвих компетентностей здобувачів освіти, створенню умов для вільного розвитку особистості, на впровадження моделі випускника, орієнтованої на розвиток ключових життєвих компетентностей у рамках реалiзацiї Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді. А отже, наказ по закладу освіти від 03.09.2020 №248 «Про організацію виховної роботи у 2020-2021 н.р.» виконано в повному обсязі.
       З метою iнформування громадськостi всі заходи, які проводилися протягом навчального року в освітньому закладі висвітлювалися на сайті закладу (zosh6.sumy.ua), на сайті вчителя історії, правознавства Калашник Т.О.» на сторінках Facebook Патрульної поліції Сумської області та волонтерського центру СББ «ТИЛ», «Євроклуби Сумщини», на сайті БФ «Демократичний розвиток» ГО «Traffic Challenge». Співпраця бібліотеки закладу, класних керівників із бібліотеками міста відображена у публікаціях на офіційному сайті Сумської міської централізованої бібліотечної системи. Сумська МЦБС (http://www.library-sumy.com/).

Гурткова робота

        На виконання програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходів щодо реалізації програми «Молодь м.Суми на 2019-2021рр.», з метою виявлення, навчання, розвитку та виховання обдарованих дітей протягом 2020-2021 н.р. педагогічним колективом приділялась значна увага організації змістовного дозвілля учнів, створенню умов для функціонування гуртків у закладі освіти, а керівниками гуртків проводилася відповідна робота щодо розвитку творчих здібностей вихованців.
        У 2020-2021 н.р. у закладі працювало чотири гуртка художньо-естетичного спрямування, а саме: дизайн-студія «Стиль» (керівник Максименко І.І..), гурток «Вокальний спів» (ансамбль «Квітоніка») (керівник Головченко А.І.), театральний гурток «Джерельце» (керівник Землянко О.В.), гурток «Початкове технічне моделювання» (керівник Рудень I.I.).
        Протягом 2020-2021 н.р. освітній заклад тiсно спiвпрацював iз закладами позашкiльної освіти з питання органiзацiї дозвiлля та позаурочної дiяльностi здобувачів освіти. Так, на базi освітнього закладу впродовж навчального року працювали гуртки Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю: гурток декоративно-ужиткового мистецтва «Флористика та фітодизайн інтер'єру» для учнів 5-8-х класів (керівник Лаврик О.О.); молодша та середня групи вокального ансамблю «Каскад», створенi на базi 2-4-х (керівник Моря О.В.).
        З метою інформування громадськостi вся діяльність гуртків (заходи, майстер-класи, участь у конкурсах) висвітлювалась на сайті закладу освіти (zosh6.sumy.ua).
        Гуртки мають високі показники за підсумками міських конкурсів, заклад освіти значну кількість отриманих призових місць у мистецьких конкурсах, що відбувалися протягом року. Аналіз роботи керівників гуртків висвітлено у наказі від 09.06.2021 №143 «Про підсумки гурткової роботи у 2020-2021 навчальному році».
        Слiд зазначити, що розподiл годин гурткової роботи здiйснювався вмотивовано та рацiонально, оскiльки всi гуртки мають за пiдсумками року високу результативнiсть.
        У цілому за пiдсумками конкурсiв виховного спрямування освітній заклад має наступнi результати: перемога у 21 конкурсі, де 59 учнів вибороли 56 призових місць.
        Слід відмітити роботу педагогів Головченка А.І., Заіченко О.Л., Гончаренко В.В., Заставного А.А., Калашник Т.О., Решетніченко С.О., Усик С.Л., Максименко І.І., Баги Т.Ю. Землянко О.В., Падалко М.А., Абрамчук І.М., Світенко Г.М., Рудня І.І., Дегтярьової О.В., Пасічник А.В., Капленко А.О., Головач І.А., Шкут О.С. щодо якісної підготовки учнів до міських конкурсів та результативний виступ у них.
        Учні Головченко А.І., Заіченко О.Л. мають перемогу у Міжнародних конкурсах, Головченка А.І. та Заставного А.А. – у Всеукраїнських конкурсах, Гончаренко В.В., Головченка А.І., Калашник Т.О., Решетніченко С.О., Усик С.Л. – в обласних етапах Всеукраїнських конкурсів, Максименко І.І. та Бага Т.Ю. – в обласних конкурсах. Мають перемоги у міських конкурсах педагоги Гончаренко В.В. – 8, Головченко А.І. – 5, Землянко О.В. та Падалко М.А. – по 3.

полоска
Фотографії та відеоматеріали розміщено за згодою батьків
При використанні матеріалів сайту, посилання на сайт обов'язкове